1979

avluda oturan sizofren avluda oturan sizofren
ülkücü faşist hareketin, devrimciler karşısında havlu atıp, saklanacak delik aramaya başladığı tarihtir. bu tarihten itibaren türkiye'de okullarda, fabrikalarda , mahallelerde yaşanan faşist işgal devrimciler tarafından kırılmıştır. burjuvazinin devrimci hareketin önüne piyon olarak sürdüğü faşist militanlar işi beceremeyince, devlet halkına karşı doğrudan saldırıya geçmiş, 79 yılını kendisini meşrulaştıracak provokasyonlarla donatmış, 12 eylül 1980 tarihinde açık faşizm koşullarına geçmiştir. darbenin 1980 yılında olması tesadüf değil, ilk işlerinin de 24 ocak kararlarını uygulamaya geçirmeleri (kapitalist restorasyon) ve işçi sınıfının emek örgütleriyle, devrimcilere savaş açmaları boşuna değildir.