2

1 /
azureel azureel
kuvvetli bir sayı*. bilgisayarlar için çok değerlidir bir de. (bkz: iki mucizesi)

2^0 : 1
2^1 : 2
2^2 : 4
2^3 : 8
2^4 : 16
2^5 : 32
2^6 : 64
2^7 : 128
2^8 : 256
2^9 : 512
2^10 : 1024
2^11 : 2048
2^12 : 4096
2^13 : 8192
2^14 : 16384
2^15 : 32768
2^16 : 65536
2^17 : 131072
2^18 : 262144
2^19 : 524288
2^20 : 1048576

dönüşümleri de önemlidir; kilobyte, megabyte, gigabyte gibi.
anosias anosias
bence anlamlı en küçük sayıdır. bilgisayar sistemlerinde kullanılan iki sayıya bakldığında, 2 onlardan çok daha anlamlıdır. 0 hiçliğin sembolüyken, 1 ise tekliğin ve yalnızlığın sembolüdür. bunun yanında iki birlikteliği simgeler. iki her zaman birden mutludur.
bu mantıkla gidildiği zaman ee 3 daha anlamlı o zaman da denebilir ama yalandır. 3 kişinin olduğu yerde hep bir daha az sevilen, dışlanan vardır, her ne kadar her zaman gözükmese de.

nerden mi yazıyorum: kaynak kıçım
cif cif
ilk ve orta öğretim karnelerinde geçer manasına karşılık gelen not. ebeveynler için, "sizin çocuk var ya bu dersten ite kaka geçti ona göre" gibisinden bir psikolojik hava estirir.
1 /