ab ı hayat

1 /
gölgeningücü gölgeningücü
köroğlu nun kıratı da bu sudan içmiştir diye rivayet olunur.
âb-ı hayevân, âb-ı hızır, âb-ı zindegânî, âb-ı bekâ da denilebilinir.
"evliyânın bâtınları, kalbleri âb-ı hayâttır. bir katre (bir damla) tadan, ölümsüz hayâtı bulmuş ve sonsuz seâdete, mutluluğa kavuşmuş olur." (imâm-ı rabbânî)

âb-ı hayât olmayıcak kısmet ey gönül
bin yıl gerekse hızır ile seyr-i skender et.
(zeyneb hâtun)
1 /