adalet

20 /
polyglotte polyglotte
adaletin tezahüründe hak, sahibine verilmişse adalet, verilmemişse yalnızca hukuki bir girişim gerçekleşmiş demektir. adalet ile hukuk aynı ortamda olmakla birlikte bazen aynı kulvarda koşmazlar. deliller yetersiz, arka plandaki gizli güçlerin cüzdanı şişkinse o zaman hukuk tabelasına bir point yazılırken adalet kısmı boş kalır. akla ilk gelen hukuki boyutu bu şekilde iken insani açıdan adalet, vicdani ve sağ duyulu yaklaşımdır.
kiya kiya
alman kralı ii. frederick 1750 yılında potsdam'dan geçerken orayı çok beğenir ve ''bana burada bir saray yapın'' der. kralın adamları ertesi gün gittiklerinde, orada eski bir değirmen görürler. kapıyı çaldıklarında karşılarına yaşlı bir değirmenci çıkar. kralın burayı çok beğendiğini, satın almak için fiyatını sorduğunu söylediklerinde, değirmenci satılık olmadığını söyler. adamlar, kralın orayı istediğini üstüne bastıra bastıra söyleyince, değirmenci ''ben satmadıktan sonra kral da dâhil burayı kimse alamaz'' der. adamlar, şaşkınlık içinde kralın yanına gelip, yaşlı değirmencinin deli olduğunu, satmadığını söylerler. kral, adamı hemen huzuruna ister. değirmenci kralın huzuruna çıkar. kral, yeniden orayı satın almak istediğini söyleyince, yaşlı değirmenci tekrar satmayacağını söyler. kral, bu kadar inadın fazla olduğunu parasını misliyle vereceğini söyleyince yaşlı adam, kralın parasının çok olduğunu ve almanya'nın her yerinde saray yaptırabileceğini, o yerin babasından kaldığını ve kendisinin de evladına bırakacağını söyler.

kral öfkeyle ayağı kalkar:
- unutma, ben bir kralım!
- değirmenci hiç istifini bozmadan cevap verir:
- sen de şunu unutma, berlin de hâkimler var!

hiçbir güç, hiçbir siyaset, hiçbir iktidar, kral bile olsa adaletten üstün değildir. hiç kimse adaletin üstüne çıkamaz, orada taht kuramaz.

ii. frederick, arka bahçeye çıktığı zaman değirmenci ona şöyle seslenirmiş:

- kralım, ekmek pişirdim, göndereyim mi?

ii. frederick bu konu hakkında konuşurken şöyle dermiş:

- adalet bana her sabah sıcak ekmek kokusuyla gelirdi.
dinleniyormuyuz dinleniyormuyuz
adalet mi ? şey mi o bir gencin babasını öldüren kişinin suçunu yargı kısmında değil de sosyal medyada ispatlamaya çalışması mı? niye bunu yapıyor çünkü tüm somut delillere rağmen suçsuz bulundu o kişi. ben böyle bir gencin çaresizliğini gördüm kimse kalkıp da adaletten bahsetmesin.
ctrl x ctrl x
şüphesiz önce insanın kendisi için. kendi mülkünde adil olmayan yani kendisi için,
başına gelip, başından geçenler için adil davranmayan kişi başkasına da davranmaz.

birbirimizden adalet duygusunu aldığımız vakit ateşten başka bir şey kalmaz elimizde
avucumuzda.
arthurdentintr arthurdentintr
bugün istanbulda bir yol verme kavgası oldu, ortada da bir makas vardı. o makas ele alınıp karşı gruba doğru atıldı. karşı gruptaki 13 yaşjndaki bir kız çocuğunun omuriliğine saplanan bu makas, onun felç olmasına sebep oldu. doktorlar neredeyse ümitsiz diyor, olayın zanlısı ise a'daletin keyfini "şartlı tahliye" ile sürüyor..
doyen isg doyen isg
adalet canlı değildir; doğmaz, büyümez,üremez, ölmez !

toplumların kendine göre geliştirip uyguladığı bir sistem ve kabuller bütünüdür.

toplumun adaleti kendine uyarlaması doğaldır.

abd de mormon topluluğu, ya da danirmarka 'da komün yaşayan bir topluluk adaleti kendine göre yorumlayacaktır.

topluluklarda adalet sisteminden memnun olmayan bireyler olacaktır, bunlar değiştirme gücüne kavuştuğunda yeni düzenleme yapabilirler.
aile içi adaletten, uluslararası adalet sistemine tümü birbiri ile etkileşim halindedir.
adalet uygulamaları çıkarların etkilemesine de bağlıdır.
adalet maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada değildir.

adalet sosyokültürel yapıyla bire bir etkilidir.

(bkz: )https://www.youtube.com/watch?v=4rPO3OiXDeI
gayrimenkul gayrimenkul
hukuk güvenliği adı altında gözardı edildiğinde faşist rejimin doğmasına neden olan metafizik. hiçbir siyasi yapı, kurum bir metafizik olmadan sürdürülebilir olmaz, adalet de o metafiziğin en temel bileşenidir.
sebnem1903 sebnem1903
akıldan ziyade hikmet sahibi olmakla alakalı kavram. hukuki pozitivizm aklı yegane kaynak olarak gördüğü için, adalet estetiğini taşıyabilmesi yada uygulayabilmesi mümkün değildir.
sadecegunlukseyleryazicam sadecegunlukseyleryazicam
bir adalet var.

konuşmadan, yazmadan, kimseyle iletişim kurmadan, hiçbir bilinci muhatap almadan işini yapan yüksek bir adalet bu. bizim anlayışımızın ötesinde işleyen, empatiden yoksun, dur durak bilmeyen, keskin mi keskin, akıl sır ermez bir adalet.

zaten fizik kanunları bir kere bile kırılmaz, istisna tanımazken gerçek bir adaletsizlikten söz etmek nasıl mümkün olabilir? her şey olması gerektiği gibi oluyor.
lö şuhane lö şuhane
hayattaki karar verme aşamalarımın temelini oluşturan kalın çizgidir.

mutlaka iki taraflı tartar ve hakkının hakkını ona teslim ederim. vicdanimla uğraşmamak adına; aşkla/dostlukla işi asla karıştırmadan, keskin prensiplerle iç muhakememi hızlandırıp rahatlatırım.

keşke'lerimin azalma sebebidir
20 /