aforizma

1 /
easy company easy company
kısaca; özlü söz, atasözü.
uzunca; herkesçe bilinen ve doğru olarak kabul edilen bir prensibi, gerçeği vurgulayan, özetleyen, değişik bakış açılarından ele alan düşüncelerin söze dökümü. (bu kadar uzatabildim)
myeyea shaman myeyea shaman
çeşitli konularda kesinlikle bilinmesi gereken kural ve özellikleri birkaç kelime ile öz ve ahenkli olarak anlatan cümle, bir çeşit vecize veya slogan.
temsil;
-denize düşen yılana sarılır.. ve yılan da, sırf kötülük olsun diye sokmaz onu.
-tanrının bizden, yalnızca ona ibadet etmemizi isteyecek kadar mütevazi olduğunu zanneden ne çok budala var.
gibi
yamuk prenses yamuk prenses
özdeyiş. nesir halinde, esprili, düşünce ağırlığı olan ifade bütünlüğü. bilinen şeyleri açıkça dile getiren yazılardır. karl kraus, lichtenberg, goethe, fr. schlegel, no- valis, nietzsche başlıca aforizma ustalarındandır.
sinefilolog sinefilolog
özdeyiş ya da özlü söz denince yaratılan etkilden daha çok karizmatik göründüğü için türkçe'de kısmen de olsa onu karşılayan sözcüklerin yerine ve daha çok gösteriş edasıyla kullanılan sözcük. tanın(a)mamış bir yazıneri arkadaşım aforizma için oldukça güzel bir karşılık bulmuştu ve bu tarzda yazdığı cümleleri bu başlıkta değerlendirdi: "sözece" adını verdiği cümleler de en az türkçe'de kullanılması için ürettiği sözcük kadar ilginçti.
jouissance jouissance
bir bulutun yoğunlaşması sonucu salıverdiği kar taneleri gibi aforizmalar da düşüncenin billurlaştığı anları temsil edebilir bence. düşünce, o denli kendiyle doludur ki, görünür hale gelir, sayfalarla anlatmanın yetersiz geldiği andır bu. aforizma şeklini alır çünkü hem tarihle hem de yazarın kendisiyle tüm bağlarını koparmıştır, düşüncenin maddileşmesi..

okur açısından zorluk; arkadaki bulutu göremeyip aforizmanın kolay okunabilirliğine aldanma tehlikesi. oysa bu, anlaşılması en zor olandır belki, çünkü tarihsellikle yani geçmişin izleriyle tüm bağını koparmıştır neredeyse.
white rabbit white rabbit
genel olarak kullanılmasına, söylenmesine ve ilgi çekmesine uyuz olduğum özlü sözlerin genel adı. birisi bir yazardan aforizma yapığı anda kişiden soğutur. onlarca yazarın onlarca kitabını okumama rağmen bir kez bile bir ortamda kullanamadığım deyişler. okurken vay be ne laf ama diyorum ancak genel olarak yaşanılan anlarda hiç aklıma bile gelmeyen söz öbekleri.
herkesin kendi yarattığı ve sadece söylendiği anda var olan, nesillere aktarılarak üzerinden prim yapılmayan aforizmalara işe saygım sonsuzdur.
1 /