ahura mazda

zeus zeus
avesta dilince bilge efendi demektir..hürmüz olarak da bilinen, eski iran inanışının* kurduğu dinsel düzenin en yüce tanrısı..mitolojideki zeus gibi..* *
die for morrison die for morrison
nam-ı diğer hürmüz.

zerdüştlüğün en yüce tanrısıdır. avesta adlı kutsal metinlere göre "bilge tanrı" ya da "bilgelik tanrısı"dır. m.ö. 522-486 tarihleri arasında hüküm süren pers kralı 1.darius (dara) ve ardılları, ona tanrıların en büyüğü ve adil olan hükümdarların koruyucusu olarak tapınım göstermişlerdir.

ahura mazda, spenta-mainyu (iyi) ve angra-mainyu (kötü, ehrimen) adlarındaki ikiz ruhların yaratıcısıdır. bu iki ruhun arasındaki çatışma dünyanın tarihini meydana getirir ve ahura mazda bu savaşta bu savaştatki iyilikçi ruh olan spenta-mainyu ile bir tutulur. m.s 3. yüzyıl sonrasında kaleme alınan kaynaklarda zurvan (zaman), birbirinin ikizi olan ahura mazda ile ehrimen'in babaları şeklinde gösterilir.

yunanca karşılığı "oromasdes" olan hürmüz, zerdüşt öncesi iran'ında tapınım gören bir tanrıdır. hurriler tarafından kurulan mitanni krallığı'nın büyük ışık tanrısı mithra ve perslerin aşk ve bereket tanrıçası anahita ile bir "tanrı üçlüsü" meydana getiren hürmüz, zerdüşt tarafından kurulan mazdaizm dininde "iyilik tanrısı" olup, gökyüzü ordusu'nun da başıdır.
chronophobia chronophobia
ahura mazda eski iran dini zerdüştçülüğün, kötülük ilkesi ya da tanrı'sı olan ehrimen'le sürekli bir mücadele,
ya da savaş hali içinde olmakla birlikte, zerdüştçü iyimserliğin bir ifadesi olarak, sonunda mutlak bir zafer kazanacak olan baştanrısı, iyilik ilkesi.
harici gazelhan harici gazelhan
cümle içinde kullanıldığında "almadan vermek ahura mazda'ya mahsustur" denilebilecek zerdüşt tanrısı.

son gelişmeler ahura mazda'nın imralı'ya şube açmış bulunduğuna işaret ediyor.

almadan veriyormuş işte..

bir de "kürtten evliya koyma avluya demezler mi?".
amazon amazon
zerdüşte söyledikleri çok hoşuma giden tanrı. zerdüşt kibre kapıldığında hemen lafı yapıştırmıştır.

"...yoksa sen kendini diğerlerinden daha mı değerli sanıyorsun zerdüşt"