anayasa

1 /
aqua aqua
insanların koyduğu kanunlardan meydana gelen, fakat insanlar tarafından değiştirilmesi büyük kavgalara neden olan kanunlar derlemesi.*
tekmeleyen kuş tekmeleyen kuş
devletin temel yapsını, kuruluşunu, iktidarın devrini ve devlet iktidarı karşısında şahısların özgürlüğünü düzenleyen belgedir. devletin esas kuruluş belgesi de diyebiliriz. bir ülkedeki kanunlar ve kurallar hiyerarşisinin en üst basamağıdır. hiçbir yasa ve doğal olarak da bu hiyerarşinin alt basamaklarındaki diğer düzenleyici belgeler anayasaya aykırı olamaz.
anayasa salt hukuki bir metin değildir. iki türlü anlamı vardır; hukuki ve siyasi olarak. sadece devletin hukuki statüsü değil, siyasi olarak da devlet içindeki iktidarı ve devletin de toplum üzerindeki iktidarını sınırlar.
katı ve esnek anayasa kavramları, anayasların değiştirilmesindeki kolaylık derecesini ifade eder.
katı (rigid) anayasalar kolayca değiştirilemeyen anayasalardır. değişimi için özel süreçler ve özel meclis çoğunluğu gerekir.
esnek (fleksible) anayasa ise normal bir kanun gibi değiştirilebilen anayasalardır.
aslında anayasalar salt hukuki bir belge olmadığından üzerinde toplumun konsensüsü, hakları bulunduğundan ve topumsal ve siyasal gerçekliklere ve geleneklere de dayandığından değiştirilmesi kağıt üzerinde ne kadar kolay görünse de bu etkenler nedeni ile fiiliyatta o kadar basit değildir.
çerçeve anayasa kavramı, fazla madde ve detay içermeyip; sadece genel ilkeleri koyarak geri kalan düzenlemeleri kanunlara bırakan anayasa'yı ifade eder.
bunun zıddı ise kazuistik anayasadır. bu tipte anayasa madde ve içerik olarak kapsamlı tutulur. daha çok, demokrasinin işleyişine güvenilmeyen ülkelerde kullanılır. dezavantajı, hem kazüistik hem de rigid olan anayasaların kolay değiştirilememesinden dolayı toplumsal değişimlere ve ihtiyaçlara cevap verememesidir.
ironik adam ironik adam
mahkemesi de vardır bunun. milletin iyiliğine mi kötülüğüne mi anlayamadım ben bu şeyi. türkiye her kavramın yaşadığı gibi o da anlam karmaşası yaşıyor.
adsiznoktajpg adsiznoktajpg
anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilemez ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemez olduğu bilinmektedir. ancak bu değişmezliği anayasa 4. maddesi ile korumaktayken, 4. maddeyi ne kendisi ne de ileride yer alan bir madde korumaktadır. değiştirilemez olarak bildiğimiz ilk 3 maddeyi, anayasanın önce 4. maddesini değiştirip veya kaldırıp ardından değiştirmemiz anayasaya uygun bir işlem gibi görünüyor olsa da 4. madde sadece temsili bir maddedir aslen ilk 3 maddenin herbirine dahildir.
1 /