arif sağ

1 /
şuursuz şuursuz
orhan gencebay'la bir dönem sağlam takılmışlar sonra tövbe etmiş. gerçi neye tövbe ettiyse hala konserden önce iki büyük içtiği söylenir. sesi zaten hep kötüydü ama en azından eskiden yatırırdı şimdi söylerken boğuluyor sanırsınız. süper yeteneksiz bir oğlu (bkz: tolga sağ) ve daha kötü bir sanatçı(!) gelini vardır. (erdal erzincan - mercan erzincan ikilisinde de aynı eş durumundan tayin olayı gözlenir) tabi bu olumsuz giride sermaye uşağı tv'lerde yaptığı türkü yarışmaları zırvalığının büyük etkisi vardır. (cem ceminay gibi bir coni de jüriydi...) yoksa kısa sap bağlama tekniği, şelpedeki başarısı, toma tito'yla çalmış olması, senfoni orkestrasıyla almanya'da konser vermesi falan, bütün albümlerinin arşivimde olmasına sebeptir.
darkenfact darkenfact
az önce 2. itü bağlama günleri kapsamındaki konserinden geldiğim şahıs. konserden önce içtiği aşikardır ve sazını çalarken kendinden geçmiştir. dinleyenleri kendinden geçirmiştir.
tekkisiliksazekibi tekkisiliksazekibi
45 erzurum doğumlu üstad pek bilinmez ancak gençliğinde köyün davulcusudur. ritim duygusu küçük yaşlardan itibaren müthiş seviyede olan arif sağ "bağlamayla deyiş" geleneğinden gelmektedir. 14 yaşından itibaren astanbula gelir ve nida tüfekçi'nin öğrencisi olur. bir zaman sonra trtde de görev alan üstad kısa sap bağlamanın gelişiminde çok önemli roller oynamıştır. bununla beraber hasret gültekin'e ait olan teke zotlatmasını onun vefatından sonra sahiplenerek büyük bir terbiyesizliğe imza atmıştır. bunun gibi bir kaç çalıntı söylemi daha halk müziği çevrelerinde dolaşmaktadır.

kısa sap bağlamayı yalayıp yuttuğundan kimsenin şüphesi olmamakla birlikte en iyi açışların sahibide yine arif sağdır. albüm çalışmalarında musa eroğlu, yavuz top, talip şahin, mahsuni,erdal erzincan,... gibi üstadlarla meşketmiştir. son olarak yaptığı türkü notalarına ritim notaları ekleme çalışması müthiş bir akıl ürünü olup anlamayanlara "zurnanın notası zaten vardı artık davulunda notası var" denerek anlatılmaktadır. kendisi şu an halk müziği çevrelerinin en "ağır topu"dur. gerek fiziken gerekte "arif baba" sıfatıyla bu lakabı kesinlikle hak etmektedir...
gorken gorken
geçenlerde televizyonda denk geldim. önce arif sağ ı gördüm. gençlik resimleri de geçti sırayla. sonra kanal değiştirdim, ibrahim üzülmez. yaşlansın, aynı arif sağ. demedi demeyin.
laein laein
dünyada bir ilk gerçekleştirip erdal erzincan'la birlikte gayet kapsamlı bir bağlama metodu çıkarmış adam. şimdilik 2 ciltmiş fakat 4 cilt daha geliyormuş. ayrıca kendisine yurt dışındaki üniversitelerden "kürsü açalım" çağrıları da geliyormuş. hayırlısı.

eklenti: kitabın önsözünden alıntı;

"bağlama; farklı isim, tip ve türevleriyle asya'dan avrupa'ya uzanan geniş bir coğrafyada hem tezeneli hem de tezenesiz (şelpe) icra edilebilmesi özelliği ile anadolu'da çoklu bir gelişme göstermiştir.
icra tarzlarındaki bu çoklu gelişmenin yanı sıra "düzen" diye tabir edilen farklı akort biçimlerini bünyesinde barındırıyor olması, bu çalgıya farklı bir kimlik kazandırmıştır.

anadolu'daki geleneksel müzik kültürü içerisinde biçimlenen bağlamanın bu özgünlüğü özellikle âşık müziği bünyesinde bulunan usta-çırak eğitimiyle günümüze kadar aktarılmış; zaman içinde kentleşme süreciyle
birlikte akademik eğitim alanında da yerini almıştır.

ancak, bağlamanın çoklu gelişim özelliğinin akademik eğitim alanında yeterince yansıtılamadığı düşüncesi, bizi böyle bir metodu hazırlamaya yönlendirmiştir. bu bağlamda da, farklı dönemlerde bireysel gayretlerle devam ettirdiğimiz çalışmalar, 2000 yılından itibaren
birleştirilerek "bağlama metodu" yazma eylemine dönüştürülmüştür.

bağlamanın özgünlüğünü oluşturan öğelerin korunması gerektiği düşüncesi de bu birlikteliğin temel ilkesi olmuştur. ancak burada şunu belirtmek gerekir ki bu çalgının bütün özgünlüğünü kapsamlı olarak bir
kitap halinde sunmak olanaksızdır. nitekim bağlamadaki farklı icra tarzlarının yanı sıra, birçok düzen uygulamalarının varlığı ve bu düzenlerin adeta ayrı bir çalgı mantığı ile icra ediliyor olması, bu
düşünceyi desteklemektedir.

bu bilgiler ışığında; tezeneli ve tezenesiz (şelpe) icra tekniklerine en uygun düzen olduğunu düşündüğümüz "bağlama düzeni metodu" ile yayın
serisini başlatıyoruz.

bu kitap kapsamında bağlama düzeni ile ilgili geleneksel çalışlar, yeni gelişmeler ve kişisel çalışmaların algılanmasına yönelik alıştırmalar ve ayrıca düzenin inceliklerini yansıtabilecek nitelikte seçkin bir repertuvar yer almaktadır.

oldukça geniş bir zaman diliminde ortaya çıkan bu çalışmaya, deneyimleriyle katkı sunan sayın yücel paşmakçı'ya, sayın abdi coşkun'a ve tavsiyeleriyle çalışmaya yön veren sayın süleyman şenel'e
teşekkür ederiz.

bağlamadaki icra kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu kitabın farklı çalışmalara zemin oluşturması ve geliştirilerek sürdürülmesi temenisiyle..."
1 /