aristophanes

agilulfo agilulfo
ilk büyük komedya şairidir. eserlerinde tanınmış kişiler ve bazı toplum olayları yerilmiştir. bunlarda geleneğe uyularak, kaba şakalara, argo sözlere çokça yer verilmiştir. atlılar, eşekarıları, kuşlar, kurbağalar sanatçının önemli eserlerindendir.
jouissance jouissance
symposion'da aşk üzerine güzellemeler sayıp dökerken sokrates ve diğerleri, konuşma sırası aristophanes'e geldiğinde onu hıçkırık tutar ve konuşamaz. "bu hıçkırığı anlamlandıramadığınızda"..der lacan, "aşkın komediden başka bir şey olmayışını anlayamazsınız." elitler ortasında bir yabanidir aristophanes, kimse onun niye geldiğini, symposion'a neden katıldığını anlamamıştır.