aristoteles

1 /
ridiculus mus ridiculus mus
edebiyatın yapısı, içerik ve biçimsel özellikleri üzerinde düşünen, bu özellikleri birer ölçü gibi kullanan aristo, sunuluşlarına göre şiirleri dramatik, epik, lirik, didaktik, pastoral diye adlandırmış. felsefe neden edebiyat ile iç içe şimdi daha net anlıyoruz!
red dragon red dragon
(bkz: aristo)

"tarihçi ile ozan arasındaki fark birinin gerçekten olmuş, ötekininse olabilecek şeyleri anlatmasıdır. bu yüzden şiir felsefeye tarihten daha yakındır ve daha değerlidir çünkü şiir daha çok genelden, tarihse özelden söz eder."

poetika - şiir sanatı üstüne s. 37
fikir işçisi fikir işçisi
gerçek bir bilgeydi. büyük iskender'in hocasıydı. bütün bilim dallarına el atmış olan bir dahiydi. fizik, metafizik, ahlak, siyaset, felsefe, biyoloji, zooloji hakkında yazıp çizdi. bu büyük öğretmenin, yorulmak nedir bilmez bilgenin etkisi 18. yüzyılda maddeciliğin doğuşuna kadar dünya çapında sürdü.

aristoteles'in en ilgi çekici buluşlarından biri, toplumsal mücadelelerin kökeninin insanların durumlarındaki eşitsizlikten kaynaklanmasıydı. "her şey iktidarın kimde olduğuna bağlı" diyordu aristoteles. eğer zenginlerdeyse onun adı oligarşidir. demokrasidir, halkın elindeyse.. demokraside de farklı sınıflar vardır. köylüler, zanaatkarlar, ücretliler.. bunların hangisi egemen, bir de ona bakmalı.

aristoteles her ne kadar köleliğin varlığını, toplum açıdan "gerekli" olduğu için haklı gösterse de , toplumsal eşitsizliklerin temelinde iktisadi düzenin yattığını ilk keşfeden kişidir. aynı şekilde kadınların köleliğini de aile için "gerekli" görüyordu.

ahlakla ilgili, "yaşamın amacı mutluluğa ulaşmaktır" diyordu. şunu da ekliyordu: "ama pek çok sersem için mutluluk para, iktidar ve itibar demektir".
resmen dilim tutuldu resmen dilim tutuldu
insanları doğuştan özgür ve köle olmak üzere ikiye ayıran antik yunan filozofu. devlet yönetiminde de sadece doğuştan özgür olan insanların bulunması gerektiğini belirtmiştir. demokrasiyle bağdaşmayan fikirleri, kendi döneminin bir özeti niteliğindedir esasen.
emilia emilia
"geçmiş geride kaldığı, gelecek henüz gelmediği, şimdi ise başladığı anda bittiğine göre, bir zaman mevhumu nasıl varolabilir?"
dedektif gadget dedektif gadget
(eğer doğru çevirip doğru anladıysam) iktidar hakkında şöyle bir varsayımı vardır kendisinin;

anayasalar kamu yararını göz önünde bulundurdukları sürece adaletli kabul edilebilirler; ancak sadece yönetenlerin yararını gözetiyorlarsa, uygunsuzlardır ve bu noktada gerçek anayasalardan ayrılırlar.

ne kadar da doğru söylemiş mübarek adam.

edit: aynı aristoteles,
"çoğunluğun hükümeti"ni * kamu yararina,
demokratiyi, yönetenin yararına
olarak sınıflandırmıs.

" demokrati çoğunluğun diktatörlüğüdür"
madamdavinci madamdavinci
fizik, mantık, politika gibi alanlarda pek çok önemli eserleri bulunan yunan filozof. aristo denmesi kabul edilebilir, türkçe'de iki şekilde de kullanımı mevcuttur.

iletişim, hatta spesifik olarak ikna edici iletişimde çalışmalar yapmış, artistik kanıtlar üzerinde durmuştur. aristo'ya göre artistik kanıtlar iknacının kontrolündedir ve yaratım/yönetim yeteneği ile ilgilidir. bu artistik kanıtlar ethos, pathos ve logos olarak üçe ayrılır.

ethos: konuşmacının fiziği, konuşma şekli, giyim tarzı, hareketleri, deneyimleri, dürüstlük gibi özellikleridir. bu özellikler itibarı oluşturur. ses etkinliği, jestler, konuşmacının seçtiği kelimeler karizma olarak adlandırılır.

pathos: hislerle bağlantılı olup duygusal çekiciliği olan özellikleri kapsar. adalet, cömertlik, hoşgörü, sağduyu, cesaret, ölçülü olmak, akıllılık-bilgelik, nezaket gibi erdemler pathos'un birer alt başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır.

logos: iknacının mantıksal yeteneği ile ilgilidir. ikna edici iletişimde yapılan konuşmada, olay ve olgulara mantıklı bakabilen kişi logos özelliğini taşıyan kişidir denilebilir.
hürriyet müsavat uhuvvet hürriyet müsavat uhuvvet
platon'un öğrencisi, altın orta kavramının yaratıcısı aristo'ya göre bir insanda bulunması gereken 10 özellik vardır:

1. cesaret
gözü karalık ile korkaklığın dengelenmesi

2. cömertlik
savurganlık ile cimriliğin dengelenmesi

3. heves
tembellik ile açgözlülüğün dengelenmesi

4. tevazu
övme ile aşağılamanın dengelenmesi

5. dürüstlük
ketumluk ile gevezeliğin dengelenmesi

6. mizah anlayışı
goygoyculuk ile somurtkanlığın dengelenmesi

7. arkadaşlık
kavgacılık ile yağcılığın dengelenmesi

8. ölçülülük
bencillik ile kendine karşı ilgisizliğin dengelenmesi

9. itidal
duyarsızlık ile duyar kasmanın dengelenmesi

10. kontrol
kararsızlık ile dürtüselliğin dengelenmesi
1 /