arts and crafts

elira elira
arts and crafts hareketi, ingiltere orijinli, endüstri çağının yeni malzemelerine ve formlarına,fabrikasyona ve kopyacılığa karşı başlatılan bilinçli bir tepkidir. öncüsü william morris' tir. ingilterenin geleneksel mimarisinin iç mekan bezemelerinden ilham bu hareket elle yapılan hertürlü tasarımı kapsar. zamanla mobilya ve konut tasarımında da görülür. 1860-80 arası en parlak günlerini yaşayan bu akım çok uzun sürmez çünkü endüstrinin çok hızlı geliştiği o günlerde fazla nostaljik kalmaktadır.
grisette grisette
19.yy'ın ikinci yarısında zamanla oluşan bir akımdır. sanayi devrimi esnasında popülasyon, binalar ve bina türlerinin artışı vardı ve arts & crafts endüstri ile büyüyüen şehirlere bir reaksiyondu.
insanlar bu dönemde mekanikleşmeden şikayet ediyor, estetik ve el emeğinin seri üretim yüzünden kaybolduğundan korkuyorlar.
tarihsel bir anlayışla yeni akımı yönlendirmek yerine yeni bir mimarlık ve sanat arayışına girdiler. ilham arayışıyla doğaya döndüler.
aynı zamanda yapılan bir iş ile o işi yapan arasında bir bağın olmasının gerektiğini savundular.

akımın öncüleri:
thomas carlyle
violett le duc
philip webb
john ruskin
william morris
a.w. pugin

violette le duc erken modernislere kutsal kitap olacak şeyer yazmıştır. gotik revival'in taşıyıcısıdır ve mimaride yeni bir arayışa başlamıştır.
pugin londra parlamento binasının mimarıdır. bu neo-gotik bir bina olmakla kendisi de gotik revival ve hristiyan mimarlığıyla ilgiliydi.
ruskin 'the seven lambs of architecture' ve 'the stones of venice' kitaplarını yazdı. ve doğada hiç bir şeyin mükemmel ve tam olmadığını söylediler. rönesansın başarısız olma sebebinin de bu olduğunu tabi.
bu mimarlar aynı zamanda şair,ressam v.s idiler. pre-realistlerdi ve daha çok iç mekan tasarımı yaptılar. tasarımı bir bütün olarak ele aldılar ve daha sonra modernizmde de görülen bu düşünce ilk burada ortaya çıktı.

işleve, komfora,doğayla iletişimde olmaya önem veriyorlar ve tekdüzelik, uzmanlaşma ve teknolojiden hoşlanmıyor, insanlıklarını kaybedip zamanla makineleşeceklerini düşünüyorlardı.

daha sonra ekonomi yüzünden batsalarda mimaride yeni bir yol açtılar. geleceğe aktarılan düşünceleri arasında, güzelleştirmek, tasarımı bütün olarak ele almak ve estetiğe ve doğaya yakın olmak vardır.

örnekler:
the red house, morris & webb (londra'nın yakınlarında 1859 yılonda yapılmış gotikten etkilenerek yapılmış bir evdir.
melsetter house, 1898

bu evlerin iç mekan tasarımlarına bakılabilir.