atatürk milliyetçiliği

1 /
philos philos
atatürk'ün türk ulusunu diğer uluslardan üstün görme düşüncesidir. bunu da "tür milleti zekidir, türk milleti çalışkandır" sözleriyle pekiştirmektedir.

bazı bilim adamı adı altındaki insanların türk ulusunu sarı ırk kategorisine koymasıyla da o günlerde fazlasıla savaş vermiştir. atatürk milliyetçiliği, türkiye milliyetçiliğidir, ülkücülük ya da faşism ile alakası yoktur biline..
böcek böcek
savaş nedir gören, yunanlıların ne yağtığını ne yapmadığını ''ama yunanlılar şöyle eziyet etti,böyle hainlik yaptı''diyenlerden çok daha iyi bilen bir insan olan atatürk önüne serilen yunan bayrağını çiğnememiş,kaldırılmasını emretmiştir. ''hiçbir milletin bayrağı ayaklar altına alınamaz'' diyerek milliyetçi olduğu kadar milletlere de saygılı olan bir liderin bakış açısından tekrar bakılması,üzerinde düşünülmesi gereken ilkedir.
beybabacan beybabacan
atatürk milliyetçiliği, başka milletlerin milli kültürlerine ve bağımsızlıklarına saygılıdır. atatürk'ün, "bize milliyetçi derler; biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle iş birliği yapan bütün milletlere saygı gösteririz" sözleri ile, milliyetçilik anlayışının nezaketini ve barışseverliğini ortaya koymuştur. bu barışsever politika,
"yurtta sulh cihanda sulh" sözleri ile biçimlenmiştir.
bununla birlikte, atatürk milliyetçiliğinde ana hedef, türk milleti'nin, kendine yakışır şekilde, onurlu ve şerefli bir millet olarak varlığını devam ettirmesidir. bunun için öncelikli şart bağımsızlıktır; bundan sonra yapılması gereken ise, dünya milletleri arasında, onlarla eşit haklara sahip bir konuma gelmek ve hatta diğer milletlerin liderliğini üstlenebilmektir.
bu milliyetçilik bugünkü vatanımızın sınırlarıyla çizilen, yeni topraklara sahip olma hevesinden arınmış, fakat bağımsız ve özgür yaşamaya kesin azimli, dünya milletlerini bir aile sayan, her milletin haklarına saygılı, kendi haklarını ve haysiyetini korumakta kararlı, diğer bir deyişle "insani bir türk milliyetçiliği"dir.


türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve milletlerarası ilişkilerde bütün çağdaş milletlerle aynı çizgide ve onlarla uyum içinde yürümekle birlikte, türk toplumunun özel karakterlerini ve başlı başına bağımsız kimliğini saklı tutmaktır.

bu milliyetçilikte türk milleti'nin bağımsızlığı uğruna göze alınamayacak bir fedakarlık yoktur. çünkü milliyet duygusu, bir toplumda bireylerin kendilerini bütüne bağlı ve onun bir unsuru olarak görmeleri ve o milletin bekası için varlıklarını ortaya koymaya hazır olmalarıdır. büyük önder hiçbir zaman ırkçılık temeline dayanan bir milliyetçiliği savunmamış, daima hars milliyetçiliğinin, yani kültür milliyetçiliğinin taraftarı olmuştur. ortak tarih ve kültüre sahip olan insanımızı milli bir şuur altında birleştirmeye çalışmıştır. genç türkiye cumhuriyeti'nin de ancak bu şekilde güçlenebileceğini belirterek,
"biz doğrudan doğruya milliyetperveriz; cumhuriyetimizin mesnedi türk camiasıdır. bu camianın efradı ne kadar türk harsıyla dolu olursa, o camiaya istinat eden cumhuriyet de kuvvetli olur" demiştir.

atatürk, türk milliyetçiliğinin temeline oturtmaya çalıştığı milli ahlakı ise şöyle tanımlamıştır:

gerçekten de, ahlakiyet özel fertlerden ayrı ve bunların üstünde, ancak toplumsal, milli olabilir. milletin toplumsal düzen ve sükunu, hal ve gelecekte refahı, mutluluğu, selameti ve dokunulmazlığı, uygarlıkta ilerlemesi, yükselmesi için insanlardan her konuda bilgi, gayret, nefsin feragatini, gerektiği zaman seve seve nefsinin fedasını talep eden milli ahlaktır. mükemmel bir millete milli ahlakın gerekleri o millet fertleri tarafından adeta muhakeme edilmeksizin vicdani, duygusal bir nedenle yapılır. en büyük milli duygu, milli heyecan işte budur. millet analarının, millet babalarının, millet öğretmenlerinin ve millet büyüklerinin evde, mektepte, orduda, fabrikada, her yerde ve her işte millet çocuklarına, milletin her ferdine bıkmaksızın ve mütemadiyen verecekleri milli terbiyenin amacı, işte bu yüksek milli duyguyu sağlamlaştırmak olmalıdır. ahlakın milli, toplumsal olduğunu söylemek ve maşeri vicdanın bir ifadesidir demek, aynı zamanda ahlakın kutsal sıfatını da tanımaktır.
galliani galliani
milliyetçiyim ama ülkücü değilim demenin en iyi yolu. inkılap tarihi hocalarının uydurduğu, sonradan anayasamıza bile giren kavramdır. milliyetçiliği anlamakta zorluk çekmiyorum da, önündeki sıfatla beraber anlamlandırmakta zorlanıyorum. fransızlar ne milliyetçisi, onlar da de gaulle milliyetçisi mi? madem ırka dayanmıyoruz, o zaman memlekette "azınlık vakıfları" kavramı nereden geliyor? vakıfları ikiye ayırıp, birine vakıf deyip mal edinmesini serbest bırakırken, diğerine azınlık vakfı deyip mal edinmesini yasaklamak ne oluyor diye sormazlar mı adama? bu azınlıklar her ne kadar türk vatandaşı olsalar da, kafatası olarak türkl olmadıkları için vakıf kurup mal edinme hakkına sahip değilller.
beybabacan beybabacan
milliyetçilik, atatürk ilkelerinden birisidir. milliyetçiğin doğru anlaşılması adına ulu önder bu ilke hakkında gerekli söz ve açıklamaları vermiştir zaten. #752772 ve #752830 den anşalıcağı gibi.
atatürk milliyetçiliği kelimesini ne bir tarihçi ne de başka birisininin götünden uydurması söz konusu bile değildir. milliyetçilik ve millet kelimelerinin doğru dürüst anlaşılmaması nedeniyle başına atatürk sıfatının eklenmesi ihtiyacı doğmuştur.

konunun başka boyutlara çekilmesine de ise hiç mi hiç gerek yoktur.
dbk21 dbk21
atatürk milliyetçiliği türkiyeyi düze çıkaracak anlayıştır. ne şovenlerin aşırı görüşleriyle tanımlanabilir, ne de kimi sol grupların dışladığı sağcı ideoloji olarak adlandırılabilir. özellikle atatürk milliyetçiliği denilmesinin nedeni günümüzde ve öncesinde (karşı devrim süreci boyunca) politik grupların milliyetçiliği kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarıdır. bu anlayışta ülkeyi oluşturan insan kitlesi millet kavramı altında birleştirilir, adeta bir bağ oluşturulur. çeşitli etnik kökenleri barındıran atatürk milliyetçiliği kendi içinde eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi barındırır. bu içeriği anlamak istemeyen insanlar milliyetçiliği yozlaştırırlar, diğer gruplar ise milliyetçilik üzerine biraz olsun düşünmeden reddetme davranışı içine girerler. bu kavramı "tarihçi uydurması" diye adlandırma dalaletinde bile bulunabilirler. tabii bunlar kendi görüşleridir, saygı duymak, fakat doğru ortamlarda bu fikirler üzerine konuşmalar yaparak çürütmek gerekir.

atatürk milliyetçiliği üzerine geçen yıllarda oluşan kıvılcım rahmetli attila ilhan öncülüğünde gerçekleşmişti, dip dalga adı verilen oluşum ulusçuluk kavramını savunuyor, emperyal güçlere, ülkeyi bu hale düşüren yöneticilere karşı tavır alıyor, atatürk dönemi yapılan fakat sonra yarım kalan ya da ortadan kaldırılan devrimleri yeniden hayata geçirmek istiyordu. attila ilhanın ölümüyle hız kesmiş görünse de, add gibi dernekler aracılığıyla gün geçtikçe yayılan bu görüş, özellikle bayramlarda ülkenin dört bir yanında gerçekleşen yürüyüşlerde gözler önüne serilmektedir. bilinçli toplum sayesinde bu ülke zamanının en saygın ülkelerinden biri olan genç türkiye cumhuriyetini yeniden hakettiği yere yükselecektir.
üç kademeli su ısıtıcısı üç kademeli su ısıtıcısı
diğer milletlere saygısı olan, atatürk’ün ifadesiyle "bencil ve gururlu olmayan" milliyetçilik anlayışıdır. atatürk, kendi ifadesiyle, "doğrudan doğruya türk milliyetçisi"dir.

"biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı duyarız. onların milliyetlerinin bütün gereklerini tanırız. bizim milliyetperverliğimiz her halde bencil ve gururlu bir milliyetperverlik değildir." (atatürk, 1920)
"biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve türk milliyetçisiyiz. cumhuriyetimizin dayanağı türk toplumudur. bu toplumun fertleri ne kadar türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur." (atatürk, 1923)
"türkiye cumhuriyeti'ni kuran türk halkına türk milleti denir." (atatürk, 1930)
tazmanya canavarı tazmanya canavarı
ne kadar anlatılırsa anlatılsın bazı kesimlerin bir türlü anlamak istemedikleri milliyetçilik anlayışıdır. oysa ki bu kesimin derdi atatürk milliyetçiliği'yle değil "milliyetçilik" kelimesiyledir.

eğer ki bu kavramın adı "atatürk hoşgörüsü" ya da "atatürk enternasyonalizmi "olsaydı nasıl bir yorum yapardı milliyetçilik düşmanları merak edilmektedir.

"yurtta sulh cihanda sulh" diyen birinin milliyetçilik anlayışının faşizan öğeler barındırdığını düşünenlere sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.
kötüböcek kötüböcek
asla ırkla ve ırkçılıkla alakası olmayan milliyetçiliktir, ülkesini kalkındırma seferberliğinde her bir vatandaşın içinde olması gereken, dışa bağımsızlığı isteyen her yurttaşın içinde olması gereken milliyetçiliktir. benim ülkemde aynısı üretiliyorken, üretilebiliyorken neden dışarıdan alayım mantığıdır, verimli ovalarımız, topraklarımız varken buğdayı neden dışarıdan satın alayım, neden kendimiz yapmak varken windowsa tonlarca para verelim mantığıdır, atatürk milliyetçiliği daha iyi anlayabilecekken neden türkçe değilde ingilizce eğitim alayım mantığıdır, atatürk milliyetçiliği, atatürk ün gösterdiği batıyı örnek almak, ama ona, batıya şeklen değil mantalite olarak benzemeye çalışmaktır.
ne demiş atatürk... "muhtaç olduğun kudret, damarlarindaki asil kanda mevcuttur"
elanor tellrunya elanor tellrunya
atatürk milliyetçiliği asla ırkçılık değildir; diğer milletlere sırtını dönmek değildir. o, diğer 5 okla uyuşan 6. oktur. olması gereken milliyetçiliktir.
1 /