ateizm

1 /
lhurgoyf lhurgoyf
başına a konulan teizm in olumsuzlaştırılmış hali,dinsizlik ya da inançsızlık olarak da nitelendirilir,nietzsche ''tanrı öldü'' diyerek doruk noktasına ulaştırmıştır.

(bkz: materyalizm)
amidala amidala
tanrı tanımaz kendileri ve fakat bu tutum "madem tanımıyorsun, birşeyler yapıyorsun kendi çapında vs. demek dert ediyorsun bu konuyu kendine, yoksa bir şüphen mi var tanrının olmadığından" dedirtir ve kendisiyle çelişir. tedirgin, rahatsız ve arayış içinde bir tutum. (bkz: olur öyle)
böcek böcek
tanrının var olmadığına inanmaktır.
tanrının var olduğuna inanmama durumunda,tanrının varlığı bi nebze de olsa kabul edilmektedir çünkü.
lyrics lyrics
dogmalara karşı.dogmatik benimsemeyi tamamen reddetmis.sorgulamadan kabullenmeyen kişinin -izm'i.

george h. smith'in sınıflandırmasına göre ateizmin "negatif ateizm" (ya da "zayıf ateizm") ve "pozitif ateizm" (ya da "güçlü ateizm") olarak iki çeşidi vardır. negatif ateizm, tanrı'nın varolmasını prensip olarak mümkün görmekle beraber, varolduğuna dair hiçbir gerekçe bulunmadığı gerekçesiyle tanrı'yı reddeder.

pozitif ateizm ise, tanrı'nın varolmasını mümkün görmez.bunu tanrı kavramının geçerli bir şekilde tanımlanmadığı, içinde çelişkiler taşıdığı veya absürd olduğu, vs. gibi gerekçelere dayanarak yapar.
lyrics lyrics
ateizm tanrinin olmadığına inanmak değil,varolduğuna inanmamayı savunur,bir inanış değildir.
insanların işleyiş itibariyle günümüze kadar gelip,şekillenmiş ve farklı boyutlarda karşımıza çıkan bazi güdüleri,bazi istekleri vardır.bunların arasında da,bir gruba ait olma isteği,aidiyettir.örneğin bir saab otomobil satın aldığınızda aslında saab'ı otomobil olarak değil araçla beraber size enjekte ettiği,duruşu ve yaşam tarzını satın alırsınız.ancak din,bu kategoride asla betimlenemez ki;bu mantık destekçilerinin de aklında noksanlık ararım.kişi yada -lerin bir toplumda olması, bir grupta,kolonide, kavimde yaşaması, mutlakiyet sezisini doğrularcasına dine bağlı olmasını gerektiremez.din kelime anlamiyla yol demektir.yani izlenen yol,izlenmek istenen yol.ne anlamda somurursanız beyninize.açılımı genişleterek tekrarlıyorum,
din hayat tarzı değil,seçilen yoldur.din hayat tarzı değil,seçilen yaşam tarzını düzenlemeye yönelik kuralların tümüdür,tümleşiğidir.yönlendirici kollektif yaptırımlardır.

"yarattıklarını cezalandıran ve ödüllendiren ya da bizim yaşayacağımız bir irade türüne sahip bir tanrı düşünemiyorum. bedensel ölümden sonra kişinin yaşamını sürdürdüğüne ne inanırım, ne de inanacağım..."

a.einstein
juda juda
ateizmi benimsemiş kişiler tanrı varlığının akılla çeliştiğini öne sürerler. bu bana bir çeşit hiperego gibi gelir.insanları inandıkları ve inanmadıkları için elbette yargılayamayız.ama aklın tanrının varlığı ile çeliştiğini söyleyebilen birinin gelmiş geçmiş ve gelip geçecek en zeki mahlukat olması gerekmez mi?işte burada hiperego ateizme dahil edilmiş olur.
fausta fausta
bi düşünür demiş ki:madem bir tanrı var nasıl oluyor da tüm kötülüklere parmağını bile kıpırdatmadan katlanıyor?işte sorun budur aslında.tanrının var olup olmadığı değil neyin ne olduğunu anlama çabasıdır.bir ateist gibi yaşayıp daha doğrusu öyle görünüp en ufak birşeyde allah'a sığınan tipler de çoktur.(bkz: düşen uçakta ateist olmaması)
boco boco
bir felsefi görüş içermeyen, herhangi bir fikri savunmayan, sadece "reddetme" üzerine kurulu olan ve tanrının olmadığını savunmayıp sadece varlığını reddeden, bu sebeple bir inanış veya bir felsefi akım olmayan düşünce biçimi.
1 /