ayak

1 /
dr conners dr conners
insanın el ile birlikte en önemli uzuvlarından olan bu organ, estetik açından da çok önemli bir yer teşkil etmektedir özellikle dişi organizmada.

`http://motivate.maths.org/conferences/conf36/foot.gif`
briseis briseis
yürümeyi sağlayan organdır
ayakkabı giyilerek dış etkilere karşı korunur
üşümemesi için çorap da giyilir ki estetik açıdan da önemlidir.
piyasada bir çok ürünün hayat bulmasını sağlamıştır. örneğin envayii * çeşit çorap , ayakkabı , palet, oje, tırnak için malzemeler, hatta biz türklerde ibrik ve leğen ikilisini bir araya getiren unsur * ... vs
lethe lethe
eski dilde pa. bu organı büyük olanın s.ki de büyük olur derler. ayrıca bunun fetişistleri de vardır. alt tarafı yürümeye yarayan sıradan bir organın bu kadar çok cinsel çağrışımı olması da ayrıca enteresandır.
radula radula
eski bir osmanlı uzunluk birimi olanı ilginç bir şekilde 1,29 metre olan, 33 cm'liği ise ingilizlere ait olan ölçü birimi...
aytok aytok
divan edebiyatında, içinde sevgilinin sunduğu şarabın bulunduğu kadeh anlamında kullanılan sözcük. divan şairleri ayak sözcüğünü beyit içerisinde hem gerçek anlamına uygun olarak hem de kadeh anlamına gelecek şekilde kullanırlardı genellikle :
her ne dem lutf eyleyüp bezmi müşerref eylesen
ehl-i bezm ayağına yüz sürmeğe amadedir.
1 /