beher

stocky2001 stocky2001
kimya lab'ında fantastik karışımlar yapmaya yarayan zamazingo. kimyasalların içindeki minerallerinin bitkiler üzerindeki etkilerini görmemiz için bize lazım olan önemli bir yardımcı eleman.
(bkz: ben yaptım oldu)
elas elas
genellikle çözelti hazırlamada kullanılan silindirik biçimli kaptır.( temper camdan üretilmiştir,bu da yüksek sıcaklığa dayanıklılığı için önemlidir.)
dudu hatın dudu hatın
bulucusu isveçli kimyager belzius dur.

çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemelerdir. yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camdan üretilmiştir. ağız kısmında sıvının kolayca akması için oluklu bir kısım vardır.