ben değil bir arkadaşım

püfü püfü
insanın genellikle kendi yaptığı, yaşadığı, düşündüğü, merak ettiği veya üzerine fikir alışverişi yapmak istediği tüm eylemleri ve durumları anlatırken özne olmanın yükünü üzerinden atmasına yarayan, utangaç cümlecik.