birinci bozkır ayaklanması

ofansif sol bek ofansif sol bek
konya'nın bozkır ilçesinde, 27 eylül-4 ekim 1919 tarihleri arasında yaşanan olaylar silsilesi.

1. dünya savaşı'ndan sonra türkiye'nin pek çok şehri, ingiltere, fransa, italya ve yunanistan tarafından işgal edilmişti. konya da italyanların işgal ettiği şehirlerdendi. konya'da da kuvayi milliye oluşturulmuştu. ancak, şehirde kuvayi milliye'nin varlığından rahatsız olanlar da vardı. konya valisi mehmet cemal, hürriyet ve itilaf fırkası yöneticilerinden nakşibendi şeyhi zeynel abidin ve yöredeki hürriyet ve itilaf fırkası üyeleri, kuvayi milliye aleyhine bir takım propaganda faaliyetleri yapıyor, halkı kuvayi milliye aleyhine kışkırtmaya çalışıyorlardı. konya valisi cemal, sivas kongresi'ne konya'dan temsilci gitmemesi için elinden geleni yaptı. ancak, şehirdeki askeri birliklerin kuvayi milliye'den yana tavır almaları ve miralay refet'in kendisini tutuklamak için harekete geçmesi üzerine vali cemal bey, istanbul'a kaçtı. kaçmadan önce cezaevini boşaltarak katil ve haydutları serbest bıraktırdı. diğer yandan harbiye nazırı süleyman şefik paşa da, şehirde milli mücadele yanlısı olarak bilinen komutanların görevden alınmaları için çalışma başlattı.

bozkır'daki olaylar, vali cemal bey'in istanbul'a kaçtığı 27 eylül gecesi başladı. çoğu silahsız olan 1000 kişilik grup, konya'nın güneyindeki bozkır'ı bastı. 28 eylül'de bozkır'ı ele geçiren grup, jandarma karakolunu ve kasabada kuvayi milliye taraftarı olarak bilinen insanların evlerini basarak pek çok kişiyi katletti. 30 eylül'de olaylara müdahale etmesi için miralay refet bey'in emrindeki bir askeri birlik bozkır'a geldi ve pazarlıklar başladı. isyancı grup, genel af çıkarılması ve kuvayi milliye'nin bozkır'ı terk etmesi şartlarını öne sürdü. isyancıların isteklerinin kabul edilmesi üzerine 4 ekim'de olaylar sona erdi.

(bkz: kurtuluş savaşı nda iç isyanlar)