bishop

nasihat nasihat
yazar john byrne tarafından yaratılan ve kendisine yöneltilen her türlü enerjiyi abzorve edip yönlendirme yeteneğine sahip bir x-men karakteri