bitkiler yaşasın

tekil kişilik tekil kişilik
veganlara söyleyin vazgeçsinler bitkilere karşı yaptıkları korkunç saldırıdan...
ne olur söyleyin...
onlar da canlı ve seslerimizi duyuyorlar!
emin olun duyuyorlar!