blitzgiving

bi niyan vardı bi niyan vardı
arkadas ortamından bir sebeple erken ayrılan kişi sonrasında gelişen acayip önemli/komik/garip ve bir daha yakalanması mümkün olmayacak hadiseleri kaçırır. o kişiye blitz denir. blitz bir lanettir, kişiden kişiye geçebilir.