bu topraklar

choban choban
belli bir kısım tarafından fazlaca sevilen ve kabul gören bir edebi sanattır.
yerine koymanın binbir çeşidi varken, kanımca son derece gereksizdir.
her şeyden evvel, vatan toprak değildir.