cadı

1 /
drenchrome drenchrome
şeytanla anlaşma yapıp doğaüstü güçlere sahip oldukları inanılan kadınlar. bunlar yılın belirli zamanlarında ıssız bir mekanda toplanıp ayin (`sabbath) yaparlardı.
undeuxtrois undeuxtrois
bazı insanların sevimli buldukları kız arkadaşlarına hitap şekli. tabi burda cadı derken kastedilen şey suratsız,meymenetsiz,uğursuz insanlar diil; hem tatlı hem baş belası olma durumudur.
dna dna
büyü ile uğraşan kötü kadınlara verilen isim. çizgi filmlerde uzun kukuletaları siyah entarileri vardır. ellerinden süpürgeleri hiç eksik etmezler bir yere gideceklerinde süpürge ile uçarak giderler. genelde burunları büyük olup üstünde bir ben olur. orta çağda ise garip davranışları olan içine kapanık kadınların toplumdan birinin "aha bu cadı haydiin yakalım" şeklinde bağırması sonucu içine sokulduğu sıfat. son zamanlarda cadıların kötü imajı "tatlı cadı" adı altında değiştirilmeye çalışılıyor olsada cadının sözlük anlamına göre tatlısının olma ihtimali yoktur.
psykhe psykhe
sihirli güçleri kullanarak mevsimlerin dönüşümünü sağlayan ve gerçekliğin algısını "bükebilen" şifacılara antik wic (yani söğüt dalı, kırılmadan bükülebilen dal) sözcüğünden türetilerek wicca denirdi; cadı, witch sözcüğü de buradan gelir. (kökeninin akıl, bilgi anlamına gelen wit sözcüğü olduğu da söylenir). ortaçağda, kamusal ritüeller ve tıp bilimi güçlü erkekler tarafından devralınırken güçlü kadınlar şeytanlaştırılmış, sözcüğün anlamı siyasi nedenlerle çarpıtılıp şimdiki kötü anlamını kazanmıştır.
seçkinci erkek tıp mesleği, yüzyıllar süren cadı avları, yargılamalar ve cinayetler neticesinde kadın şifacıların bastırılmasından doğmuştur. cadı diye katledilen milyonlarca insanın yüzde seksen beşi kadındı. erkeklerin cinsel organlarını yok etmekten komşunun ineğini öldürmeye kadar bir sürü hayali suçlama yöneltiliyordu kadınlara; ancak bilge kadınlar, şifacılar ve ebeler cadı avcıları tarafından özellikle hedef seçiliyordu.
benden adam olmaz benden adam olmaz
tarihte; büyü yaptığı için doğa üstü güçlere sahip olduğu söylenilen kadın.

günümüzde; çok konuşan, hızlı düşünen ve girişken biri olduğu için insan üstü yıldırma gücüne sahip olan kadın.
sonya sonya
-büyüyünce ne olacaksın yavrum ?
-cadı olacağım
-sessizlik
-anne iksir yapacağım ben solucanlarımı bulamıyorum .
küçükken bize pek misafir gelmeyeşinin nedenini hala merak etmekteyim oysaki ne kadar normal bir çocukmuşum.
1 /