corpus amygdaloideum

ersozmd ersozmd
yunanca amygdale="badem" sözcüğünden türetilmiştir, gerçekten de morfolojik olarak bademe benzer. amigdala ya da amigdaloid nükleus şeklinde de ifâde edilir.

corpus amygdaloideum, hemisphaerium cerebri'de (beyin yarımküreleri) lobus temporalis medialis'e lokalize, küçük, kompleks nöronal topluluktur. nuclei basalesten nucleus caudatus caudasının yanında, ventriculus lateralis cornu temporalenin ucundadır. systema limbicum komponentleri arasındadır.

işlevsel rolleri için öğrenmeye sensoriyal yanıt, bellek konsolidasyonu, uyarana tepki oluşumunu örnek verebiliriz. corpus amygdaloideum, resiprokal olarak dorsal thalamus, hypotalamus, formatio hippocampi ve neocortex ile bağlantılıdır. divisio autonomica ve systema endocrinum'u koordine eder.

homo sapiens'in anatomik ve evrimsel açıdan yakın döneme ait olanlarında (modern insanlar), nucleus lateralis amygdalae'nin yaşayan insansılarla kıyaslandığında ve beynin tümüne allometrik oranla incelendiğinde en büyük olduğu saptanmıştır. nucleus lateralis amygdalae'nin evrimsel prosesteki bu rölatif büyümesi, insanın evriminde corpus amygdaloideum ile cortex cerebri'nin orbitofrontal ve temporal parçaları arasındaki anatomik bağlantıların reorganizasyonuyla açıklanmıştır.