d grubu

aquila aquila
türkiye de kurulan 4. grup olduklarından kurucuları "dördüncü" sözcüğünün ilk harfini topluluğa ad olarak koymuşlardır.