dabbetülarz

mulenbu mulenbu
dabbe debelenen mahluk manasındadır. dabbetül arz ise yer yüzünde debelenen mahluk demektir ki kendisi büyük kıyamet alametlerindendir. kıyamet yaklaşınca yer yüzüne çıkacaktır.