deep brain stimulation

ersozmd ersozmd
beyin ve sinir cerrahîsinde son 10-20 yıldaki en aktif uygulamalardan biri. konuya ait bilimsel yayın ve girişim sayısı son 10 yılda artmış durumda. depresyon dâhil dirençli seyreden pek çok psikiyatrik hastalığa ve tedâvisi zor nörolojik hastalıklara bu yaklaşım deneniyor.