deizm

2 /
asosyal demokrat asosyal demokrat
tanrıya inanmaktır, din karşıtlığıdır. dinlerin tanrıdan gelmediğini söyler, fakat başka bir tanrının varlığına inanır. deistlere göre tanrı vardır, ancak dünyaya bir din indirilmiş değildir. deizm psikolojisinin temelinde dini sistemlerin gösterdiği tanrının yadsınması yatar. bir deist; çocukluğundan beri kafasında canlandırdığı, hayal ettiği tanrı imajını hiçbir dini kitapta bulamaz ve bu kitapların da o tanrı tarafından yazılmadığını düşünür. bu yüzden de, aslında tanrının hiçbir din göndermediğini iddia eder. çocukluğundan beri kendisine din pompalanan çoğu şahsın kendisini soyutlayabilme sınırıdır.

(bkz: teizm)
moonbronze moonbronze
dinlerdeki ortak düşüncelerden (barış, hoşgörü, yardımseverlik, iyilik, güzellik), hurafeleri ve bağnazlığı çıkarttığımızda elimizde kalandır.

deist, tanrı ile arasına kimsenin girmesini istemeyen, ona aklıyla inanıp, kalbiyle sevendir. ne idüğü belirsiz fransız aydınlarının söylediği gibi ateizm'e giden son durak falan da değildir. dinsizlik sebebiyle ateizm ile karşılaştırılır, ama ondan en büyük farklı tanrı var demesidir.
anestol anestol
18.yy da(aydınlanma dönemi)bazı filozoflar,dinlerin ortaya koymuş olduğu katı kurallar yüzünden insanların sürekli kısıtlandığını düşünmüşlerdir.mesela islam dininde dövme yaptırmak günah ve bazı müslümanlar dövme yaptırmayı istemelerine rağmen günah olduğu için yaptıramıyorlar.işte filozoflar o dönemde insanların yapmak istedikleri şeyleri yapamadıklarını düşünmüş ve bunları genelleyerek dine bağlamışlardır.böylece bir yaratıcının olduğu fakat dinin olmadığı bir fikir olan deizm akımını başlatmışlardır.deizmin çıkış amacı insanların;dinlerin ortaya koymuş olduğu kurallardan bağımsız ve istedikleri her şeyi yapabildikleri bir hayat sürdürmelerini sağlamaktır.
sinnerman sinnerman
klasik liberalizmin temel ontolojik varsayımlarından biridir. buna göre tanrı evreni kusursuz bir biçimde yaratmış ve ona hareket vermiştir; hatta o kadar kusursuz yaratmıştır ki dinlerin öngördüğü gibi ona sürekli müdahale etmesi gereksizdir, o kendi kanunlarına göre işlemeye devam eder. kısaca “tanrı emekliye ayrılmıştır”. dini rasyonalitenin baş düşmanı ilan eden aydınlanma düşünürlerinin dinin rasyonel düşünceye vurduğu zincirleri kırmak maksadıyla ortaya attığı bir inanıştır. liberal olduklarından habersiz liberal aydınlanma düşünürlerinin bu fikri, klasik liberaller tarafından adeta pazarda beğendiği elbiseyi korkutucu bir çeviklikle kapıp ona uzanan elleri tokatlayarak gardrobuna kazandıran çirkef bir kadın edasıyla benimsenmiş, liberal ontolojinin temel taşı yapılmıştır.
trouble trouble
hiç bir dinin yada kutsal kitabın; sorularını tam olarak yanıtlayamadığı, bol bol "neden?" sorusunu soran, tanrıyı "yaradan" olarak değil, bir bütün olarak gören inanç.

deistler ise, "herşeyin başlangıcını tanrı yarattı." varyasımı ile ikna olmayan, "her şey bir bütündü, tanrı da bu bütünün adıdır." inancına sahip kişilerdir.
çekirdekailem çekirdekailem
din felsefesinde; tanrıya inanmak ancak tanrının dünya işlerine doğrudan müdahale etmediğini kabul etmek, akıl ve irade ile sorumluluğu insanlara bıraktığını düşünmektir.
seriat.pps adıyla internette dolaşan, iranda ekmek çalan 8 yaşındaki çocuğun elinin ezildiğini gösteren görüntüler günümü zehir etmiştir. işte bu noktada deistler, bu cezayı verenlerin tanrı adına bu zulümü yapmalarına karşı çıkarak, dinlere de olumsuz bakarlar.
aklı olan; bu çocuğu niye aç bıraktınız demez mi ya, inanamıyorum...sözün bittiği yerdeyim.
serversirverme serversirverme
kodlamaya inanıp, ide kullanmaya inanmamak gibi.

her programlama dili işlemci için instruction set i hedefler, hepsinin özü aynıdır... ama bu instruction set lere erişmek için her biri farklı yöntemler, farklı ide ler kullanır.

olası bi ihtimaldir.
garcia garcia
deizm, insanların dinleri sorgulayarak,çelişkiden ibaret olduğuna ulaşmaları ile ortaya çıkmış bir inanış biçimidir.tanrıyla aralarına ne kitap ne peygamber sokmayan insanlar deisttir..dini sorgulamaktan korkanlara ve kimlerin elinden geçtiği belli olmayan kitaplara inanıp kendini kısıtlayanlara üzülenler deistlerdir ayrıca...bunu cehalet olarak görürler ve içlerinde korkuyla yaşamazlar...
2 /