demokoloji

ersozmd ersozmd
kabaca, "popülasyon ekolojisi" diyebiliriz. popülasyonların yapısını, evrimsel geçmişini, kökenini, değişim ve gelişimini inceler. bunlara ait mekanizmaları ortaya çıkarmaya çalışır. popülasyonlara mensûb bireylerin popülasyon içindeki sayıca değişimini ve bu değişimin ekolojik açıdan nedenlerini ortaya koyar. birey düzeyi ekolojik çalışmalar ise autekoloji alanında yapılır.

birey düzeyi ekoloji için,

(bkz: autekoloji)