devrimcilik

1 /
lyrics lyrics
inkılâp, bir toplumun önemli kurumlarını kısa bir süre içinde değiştirip kendini yenileştirmesi atılımıdır.inkılapçılık ise bu fikri benimseyen ve bu atılımı halk için yapan,modernleşme ve uygarlık yanlısı mantaliteyi sahip kişilerdir.
magarsus magarsus
atatürk'ün ortaya koyduğu en önemli ilkelerden birisi de devrimciliktir. bu ilkenin anlamı türkiye'nin devrimler yaparak geleneksel kuruluşlarını modern kuruluşlarla değiştirmiş olmasıdır.
geleneksel kavramların bir kenara itilip modern kavramların benimsenmesi demektir. devrimcilik ilkesi, yapılmış olan devrimlerin tanınıp kabul edilmelerinin çok ötesine geçmiştir
a perfect tool a perfect tool
devrimin ne demek olduğunu devrimcilerden iyi bildiklerini iddaa eden faşistlerin asla devrimcilik ne demek anlayamacakları ve hayatları boyunca başkalarının himayesi altında yaşayıp, günahsız insanları öldürmeye devam edecekleri bir yerde yaşıyoruz.
thedewil thedewil
pek tırsılan bir söylem olduğundan olsa gerek, okul müfredatı içinde "inkılapçılık" olarak yer bulur. "devrim" kelimesini okumak, öğrenmek, telaffuz etmek, milli eğitim bakanlığımızca sakıncalı görülmüştür.
pastafaryan pastafaryan
devrimcilik, bir devrimi korumak, yaşatmak, devrimle uygarlaştırılmış yeniliklere karşı tehdit unsuru oluşturabilecek niteliklerin karşısında durmaktır.bu bağlamda hepimizin benimsemesi gereken bir ideolojidir.
fakat ne yazık ki bir çok kişi özellikle cahil halkımız devrimciliği devrim yapılmasını istemek, rejimi yıkmak, ülkeyi bölmek vb. gibi durumlarla özdeştirdiği için devrim adeta yasak kelime haline gelmiştir.
atatürk zaten zamanında en büyük devrimi yapmış, cumhuriyet gibi bir rejimi getirmiştir saltanatın üzerine... bunun üstüne daha nasıl bir devrim yapılabilir ki bu ülkede?bizlerin yapması gereken bu devrimi yaşatmak, cumhuriyete, demokrasiye aykırı unsurların karşısında durmaktır.eğer ortada bir tehdit var bu tehditin ortadan kalkması da bazı yenilikler gerektirecek ise evet bu yenilikler de sonuna kadar yapılmalıdır.
devrimcilik, yıkıcı bir ilke değil, zaten devrim üzerine kurulmuş bir ülkede herkesin benimsemesi ve sahip çıkması gereken bir ilkedir.
orgomelih orgomelih
ulu önder atatürk'ün her ilkesi gibi büyük önem taşıyan ve bizim 15 yılda(1923-1938) çok büyük işler yapmamızı sağlayan düşünce sistemlerindendir.
atatürk'ün gözünden devrimcilik nedir?
'devrim,ulusu ve toplumsal çevreyi hazırlayarak yapılır.devrim girişimlerinde gözönünde tutulacak nokta,insan topluluklarının isteklerini,düşüncelerini değerlendirdikten sonra,onlara yenilikleri kabul ettirmektir.'
'... türk ulusu'nun son yıllarda gösterdiği olağanüstü işlerin,yaptığı siyasal ve toplumsal devrimlerin gerçek sahibi kendisidir.sizsiniz.ulusumuzda bu yetenek ve gelişme gücü var olmasaydı onu yaratmaya hiçbir güç yetmezdi.'
'vatanın birliğini,özgürlük ve bağımsızlığını sağlayan,ulusumuzu cumhuriyet yönetimine kavuşturan devrimimiz,ekonomik rahatlık ve mutluluğumuzu,uygarlık evreninde layık olduğumuz yeri de sağlayacaktır.'
'gerçek devrimler onlardır ki,gelişme ve yenileşmeye götürmek istedikleri insanların ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilimi solumasını bilirler.'
'... şimdiye kadar ulusun kafasını paslandıran,uyuşturan bir anlayışta bulunanlar olmuştur.herhalde kafalara yerleşmiş boş inanışlar tümüyle kovulacaktır.onlar çıkarılmadıkça kafaya gerçeğin nurlarını sokmak olanağı yoktur.'
'devrimimiz,aziz türkiye'nin yüzyıllar boyunca mutluluğunu sağlayacaktır.'
bize düşen,onu anlamak ve değerini bilerek çalışmaktır.
dag atesi dag atesi
bazı siyaset cahilleri tarafından "faşizm" ile bir tutulur.
devrimcilerde, halk iktidarını ve devrimi en kararlı ve şiddetli şekilde koruma eğilimi vardır. buna bazen jakobenizm de dendiği olur. bunu yaparken de, halka rağmen değil, tam da halkın en yoksul ve devrime en çok ihtiyacı olan kesiminin desteğini alarak yaparlar.
elbette kendi ideolojisini dayatacaktır, elbette jakoben olacaktır.
burada şaşılacak pek birşey göremiyorum.
1 /