dönen varlıklar

1 /
spoiled spoiled
muhasebede bu ana hesap grubu, nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.
dönen varlıklar; hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, diğer kısa vadeli alacaklar, stoklar, gelecek döneme ait giderlerve gelir tahakkuklarıile diğer dönen varlıklarşeklinde bölümlenir.
norman bates norman bates
muhasebede numarası 1 ile başlayan hesaplara verilen isim. bu gruptaki hesaplar işletmenin elindeki nakiti ya da nakite en çabuk döndürülebilecek hesapları göstermek için kullanılır. bunlara örnek olarak, 100 kasa hesabı veya 153 ticari mallar hesabı gösterilebilir.

numarası 2 ile başlayan hesaplar ise duran varlıklar olarak adlandırılır. duran varlıklara örnek olarak, 255 demirbaşlar hesabı verilebilir.
1 /