dpi

azureel azureel
ks. dot per inch
1 inch (25.4 mm) içerisinde kaç nokta vardır, bunu belirtir.

tarayıcılarda hede*hödö dpi scan yapıyor bu alet denildiğinde
1 inch karede (645,16 milimetrekare) hede*hödö sayıda nokta içeriyor imiş görüntümüz, bunu anlamalıyız.