düalizm

1 /
poltergeist poltergeist
iki tane temel konseptin varolduğunu savunan görüştür. bu iki konsept ahlaki düalizmdeki, zerdüştlük(ahura mazda ile angra mainu), taoizm(yin-yang) gibi dinlerin esasını oluşturan iyi ve kötü, kadın ve erkek, aydınlık ve karanlık, köle ile efendi,... olabilir ve her zaman olmasa da genellikle birbirine zıt* kavramlardır. akla en çok gelen cartesian dualizmde ise bu ikilik madde ve zihin arasındadır. descartes tanrının varlığını mahsus tutmak için varlığı en başta sonlu ve sonsuz olarak ikiye ayırır. tanrının varlığını ayrı tuttuktan sonra sonlu varlığı da akıl ve beden olarak ikiye ayırır. burada ek olarak descartes'ın varlık tanımını belirtmek gerekir : descartes'a göre bir şeyin var olabilmesi için başka bir şeyden bağımsız olarak var olabilmesi gerekir. bu tanıma göre birbirinden bağımsız olarak var olması gereken akıl ile beden birbiriyle sebep sonuç ilişkisinde bulunur. akılla ilgili olaylar bedene etki eder(ve tam tersi). bu noktada spinoza devreye girer, descartes'ın kendi varlık tanımıyla kendi düalizmini yalanladığını belirtir ve tanrının varlığını da akıl ve bedene ekleyerek tek çeşit maddenin bulunduğunu söyler(monism). leibniz ise iki şeyin aynı olabilmesi için bütün özelliklerinin aynı olması gerektiğini savunur ve sonsuz sayıda maddenin bulunduğunu belirtir(pluralism).
hell guardian hell guardian
elektrik alan ve manyetik alan arasında da bulunan bir prensiptir.

elektrik alan iki yük arasında oluşur, manyetik alan bir yükün hareket etmesiyle.
elektrik alan gerilime bağlıdır, manyetik alan akıma.
elektrik alanı iki iletken arasındaki yalıtkanla oluşturursunuz, manyetik alanı tek bir iletkenin etrafında.
elektrik alan cos bileşeni ile ilgilidir, manyetik alan sin bileşeni ile.
elektrik alan durgundur, manyetik alan sadece gerçek veya göreceli harekette oluşur.
elektrik alanla yalıtkan cisimlerle ilgilidir, manyetik alan iletkenlerle.
elektrik alan; örneğin, bir telden etrafa geri dönmemek üzere yayılır, manyetik alan o telin etrafında tur atar.

her ikisi de madde değildir. zamandan bağımsızlardır. buradaki bir yükün karşlığı olan bilmem kaç ışık yılı ötedeki diğer yük arasındaki elektrik alan bütün evrende aynı anda oluşur. aynı şekilde burada bulunan bir manyetik alan kaynağının etkisi her yerde aynı anda görülür. sadece mesafeden dolayı etkileri azalır.

elektrik alan eğer mevzuyu abartırsa beton duvarları deler, manyetik alan mevzuyu abartırsa duvarların içindeki demirleri yerinden söküp fırlatır. ama diğerinin malzemesine dokunmazlar.

her iki tür alanın (ya da dalganın diyelim) kendine has ve bir diğerini sıfırlayan integralli formülleri vardır. maxwell bu denklemleri birleştirmiştir.

elektromanyetik alan motoru icad edilirse dünyadaki en büyük olaylardan biri gerçekleşir. fakat şu anda sadece manyetik alan motorları yani bildiğimiz elektrik motorları vardır. elektrik alan motoru ise yapı itibariyle "döngü" söz konusu olmadığı için icad edilemez gibi görünmektedir.
karizmatik karizmatik
birbirinden ayrı, birbirinden bağımsız, birbirine geri götürülemeyen, birbirinin yanında veya karşısında bulunan iki ilkenin varlığını kabul eden görüş.
bru bru
bircilik ve çokçuluk terimleri karşılığıdır. iki karşıt ilkenin varlığını öne sürer. dinsel alanda ikicilik tahmin edildiği üzere uzak geçmişe dayanır ( dinin güçlü-güçsüz, karanlık-aydınlık, iyilik-kötülük karşıtlığı ile yükseldiği düşünülürse) çin de: yin-yang, hind te:tamus –satva, iran da :ahura mazda-angra mainyu gibi.
beach kurusu beach kurusu
"aşk mı para mı?", "bu dünya mı, öteki dünya mı?", "ruh mu beden mi?" türevinden sorulara ikisi birden diyen doyumsuz bakış açısı. evet öyle.
kohestan kohestan
varlıkları parçalayıp her bir parçayı bütünsel olarak algılayan idea. parçaların bütünlüğü diyebilsek de ana maddelerden daha ayrıntıya inmemize olanak sağlamaz.
fyodolev fyodolev
türk toplumu: bir yanda ortadoğu ve hatta avrupa'nın en iyi hastaneleri diğer yanda boktan bir sağlık sistemi bir yanda göz kamaştıran üniversiteler diğer yanda okumayan meslek cahili mezunlar bir tarafından bakarsan topluma hakim din ve muhafazakârlık diğer bir taraftan bakarsan tecavüz, kadına şiddet, çocuk gelinler ve sosyal tabakalar arası dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar uçurum yani bir yanda zenginlik inanılmaz boyutta diğer yanda fakirlik, fasfakirlik olmuş. tüm bunların sonucu topluma hakim iki yüzlü ahlak anlayışı
1 /