due diligence

theone theone
genel olarak büyük yatırımlarda ve özellikle şirket birleşmelerinde uygulanan özene bezene şirket değerlendirme, analiz etme hadisesi; yatırım konusu şirketin mali tablolarından çaycı osman amcasına kadar yüksek ihtimam ile değerlenmesi.
xapproacher xapproacher
finansal, vergisel, hukuksal, insan kaynakları, aktüeryal ve ticari gibi çeşitleri olan, genelde bir birleşmenin veya satın almanın son safhalarında, hemen bakılınca anlaşılamayan durumların gün yüzüne çıkartılması için yapılan/yaptırılan analiz ve rapor bütünü.