e mc2

1 /
narsil narsil
daha çok yüksek hızlarla iligili einsteinin ortaya attığı bir teori. genelde bilim teknik dergisi ferrrai ile murat 131 örneğini vererek bu arabaların karizmasını yok etmişlerdir
asosyal demokrat asosyal demokrat
albert einstein'ın, fiziğin temellerini adeta sarstığı denklemidir. (e = m x c^2)

bu denklemde; e herhangi bir formdaki enerjiyi, m kütleyi, c ise ışık hızını ifade etmektedir. yani enerji, kütle ve ışığın hızı ile doğru orantılıdır. burada, ışığın hızının sabit olduğu göz önüne alınmalıdır. bu denkleme göre; bir maddeden elde edilebilecek en yüksek enerji(veya iş yaptırılabilecek enerji de denilebilir) o maddenin kütlesi ile ışık hızının karesinin çarpımı ile bulunur. ayrıca bu denklem, eğer bir maddenin kütlesi var ise(foton gibi küçük parçacıklarda kütle azımsanacak kadar küçüktür çünkü ve enerjileri de bu kütle ile orantılıdır) mutlaka o madde ile ilişkili bir enerji olmasını gerektiğini ileri sürmektedir. isaac newton'un klasik fizik yasalarına göre bu, potansiyel olarak tanımlanabilir; ancak bu potansiyel enerji asla einstein'ın öngördüğü kadar yüksek değildir. bu yüzden bu enerjiye einstein istirahat enerjisi* adını vermiştir.
iao iao
x ortalı harita metod defter kapaklarının vazgeçilmezlerinden. bunda kareli defterin daha bilimsel bir intiba uyandırmasının payı büyük. mesela çizgililerin kapaklarında romantic life, sport life gibi başlıkların altında bisiklete birlikte binen mutlu çift gibi konseptlerde resimler daha sık kullanılıyordu.
luto luto
"ışık hızına ulaşan bir cisim öyle bir çarpar ki göremediğiniz için neye uğradığınızı bilemezsiniz" şeklinde sınav kağıdına yazdığım cevapla az kalsın beni sınıfta bırakacak olan formül.
"emicemin ki" şeklinde bir cevapla o okul bitmezdi zannedersem.
partizane partizane
albert einstein'ın modern fiziğin babasının ortaya atmiş olduğu kütle ile enerji arasında ki meşhur denklemi.
albert einstein bu denklemin nükleer bomba yapımında kullanılacagını bilmiş olsaydı bu insanlık katliamının gerçekleşmesine izin vermiyeceğini düşünüyorum.
mihman mihman
başlığın yazılış biçimi, herhangi bir eşitlik belirtmediğinden, şu görüntüsü itibariyle denklem değildir. anca nick olabilir bundan. aslı şöyledir:
e=mc^2
kafka market kafka market
fizikte kütle-enerji eşitliğinin temel formülüdür.

bu formül, hangi formda olursa olsun enerji ile kütle arasında ilişki kurar. bu formülde boşluktaki (vakumlanmış ortam) ışık hızının karesi, kütle birimlerinden enerji birimlerine dönüşüm katsayısı için kullanılır. formülü bir cümlede anlatmamız gerekirse: kütlenin, dönüştürme katsayısı olan ışık hızının karesi ile çarpılarak dönüşüm sonrası çıkacak enerjinin hesaplanmasıdır.
drummerlizard drummerlizard
e=1/2mv^2 formülü ile birleştirildiği zaman v=2^(1/2)*c (v=kök2*c) sonucunun çıkarılmasına yarayan formüldür. ayrıca garip olan ışık hızına yaklaştıkça cismin kütlesine kütle eklemekte ve bu sebepten dolayı geçmişe yolculuk hayallerimizi bir süreliğine daha suya düşürmekte olan formül.
seksliharf seksliharf
ışık hızı sabit olduğundan bu formüle göre kütleyle ondan açığa çıkacak enerji doğru orantılıdır. eğer kütleyi sabit sayarsak enerji "c" ile doğru orantılıdır. şimdi başa dönecek olursak büyük patlamada ışık hızı ve çarpışmadan doğan bir kütle yani evren var. ve bu yaşadığımız evren muhtemeldir ki ışık hızıyla hareket etmekte fakat çevremizi kaplayan uzay nedeniyle bu hızı algılayamıyoruz. aynı hızda giden iki aracın birbirini hareket etmiyor şeklinde görmesi gibi düşünün. şimdi evrenimizin kütlesi sabit olduğundan bizi oluşturan enerji de sabittir bu mantığa göre. fakat evren ışık hızında hareket ederken biz de dünya üzerinde bir hareket gerçekleştiriyoruz ve bu hareketimiz ışık hızına kısmen ekleniyor. yürümemiz, arabayla veya uçakla seyahat etmemiz, her şey dahil buna, bir adım atmamız bile dahil. şimdi hızların vektörel toplamını ele aldığımızda aynı yöne hareket eden cisimlerin hızları toplanır.(yürüyen merdivende basamakları çıktığınızda dışarıdaki gözlemciye göre hızını=merdivenin hızı+sizin hızınız'dır) bu durumda biz evrenin ışık hızıyla kuzeye gittiğini ve bizim de kuzeye doğru hareket ettiğimizi var sayarsak hızlarımızın toplamı ışık hızını geçecektir. şimdi tekrar e=mc^2'ye döndüğümüzde "e=m(c+(bizim hızımız))^2" olacaktır. ve ışık hızını geçtiğimizde fazla olan hıza bağlı olarak enerji artacaktır. bu artan enerji de kütleye dönüşecektir. bu kütleye dönüşen enerji muhtemelen bizi en başa götürüyor, büyük patlama. bu teoriye göre bir nevi her hareketimizde bir paralel evren yaratıyoruz. fakat oradaki evrende biz aynı şeyleri yapıyor da olabiliriz, farklı şeyleri de yapabiliyor da olabiliriz orada bizden de hür irademiz olduğundan kararları bizim bu evrende verdiğimiz gibi bizim diğer kopyamız kendisi verecektir yine kararlarını.
1 /