echo

1 /
dlord dlord
batch dosyalarda, kullanıcının açıklama görmesini istediğimiz yerlerde başına @ işareti konularak kullanılabilir.
ayrıca bir de kötü maksatlı batch dosyalarında, başına @echo off yazarak alttaki komutların görünmesine engel olunabilir.

@echo off
del "dosya adı"

yukarıdaki satır ile dosya silinir.çalıştırılan komutun veya sonucun görünmesine engel olabilirsiniz.(bazı durumlar hariç)

not : kötü amaçlar için kullanmayınız.
zeus zeus
yunan mitolojisinde bahsedilen bir hikayenin dişi kahramanıdır..hikaye tam olarak şöyleydi;

echo bir gün ormanda geyiklerin peşinden koşturan bir avcı görür..narcissus, yakışıklıydı ve echo ona karşı güçlü bir aşk hissetmeye başladı..günden güne artan aşkı ile onu gizlice takip ediyordu echo..ama bir türlü ona ulaşamıyordu..belki farkındaydı, belki değildi ama narcissus sürekli ondan uzaktaydı..bu acıyla karışık başarısızlıktan kaçmak, saklanmak için bir mağaraya girer echo..tanrılar onu isteği üzerine dağlarda görünmez kılmıştı..beslediği tek taraflı aşkı yüzünden günden güne gücünü yitirmiş ve eriyip gitmişti..vucüdu çirkinleşmiş, eski güzelliğinden olmuştu..kanı çekilmiş ve derisi erimişti..ondan sadece geriye kalan kemikleri ve sesi idi..

sonunda kemikleri kayalara karışmıştı..sadece geriye aşkı arayan ruhunun sesi kalmıştı..o andan sonra ancak seslenenlere cevap verebilecekti..

narcissus ise; tanrıların beğenmeyeceği, onları kızdıracağı bir tavır takındığı ve güzel nymphe echo'nun bu hale gelmesindeki baş neden olduğu için (sürekli kendini düşünmüştü) onlar tarafından lanetlendirilmişti..

bir gün, orman içinde bir gölde kendi yansımanı görünce onu başka birisi sanıp, bir anda aşık olmuştu..açlıktan & susuzluktan ölünceye kadar o görüntüyü bırakamadı (bkz: aşkı kaybetmekten korkmak) ve o gölün başında aynı echo'nun mağarada aşkını düşünerek can verdiği andaki gibi bir acı içinde öldü..kısmi bir aşk acısı..

tanrısal bir flora, öldüğü yerden yeşerdi ve hayat buldu (bkz: nergis)..

(bkz: narsisizm)
gxix gxix
irc'de boş ekrana yazı yazmaya yarayan deli eğlenceliği komutu.
"/echo hebele hübele" şeklinde irc'nin her türlü penceresinde deneyebilirsiniz.
ronn ronn
tarsus amerikan koleji'nin müzik grubu. her sene mezun adayları* arasından grubun elemanları seçilir ve bir albüm kaydı yapılır. mezun oldukları yılı belirtmek için grubun adı "echo'80, echo'96, echo'2000" şeklinde yazılır. en ünlüleri echo'80 olan mavi sakaldır.

geç olan ama güç olmayan edit: mavi sakal olan echo'83 tür. küçük bir yanlışlık olmuş. uyarısı için amade'ye teşekkürü bir borç bilirim.
asosyal demokrat asosyal demokrat
kaynaktan gelen bir sinyalin(veya paketin) hedefe ulaştığında, hedef tarafından tekrar kaynağa yollanmasıdır, yansıtılmasıdır. genellikle hata ve aktarım kontrolünde kullanılır. echo sorgusu yapan bir kaynak, paketin hedefe ulaştığından emin olabilir.
kingpin68 kingpin68
do ı except you change, the past ı hold inside?
with all the words ı say
repeating over in my mind
some things you cant erase
no matter how hard you try
an exit to escape
ıs all there is left to find

sözleriyle ayrı bir anlamlı gelen şarkı..
1 /