ege göçleri

annumitu annumitu
mö 1200'lerde yunan yarımadası'nda miken uygarlığı'nın yıkılmasına, anadolu'da ise hititlerin zayıflayıp doğuya doğru çekilmesi ve oralarda yok olup gitmesine sebep olan göçlerdir. ege göçleri'nin bir kolu da hellas'a (yunanistan) yönelince, m:ö. 1500-1200 tarihlerinde suriye ve batı anadolu kıyılarında ticaret kolonileri kurmuş olan akaların güçlü miken devleti de ortadan kalktı. ege göçleri'nin neden olduğu dor göçleri sonucu olarak da hellas'ta oturan aioller ve ionlar batı anadolu'ya geldiler.
yoltengri yoltengri
mö ikinci bin yılı dolaylarında iliryalılar balkanlara inerek orada oturan traklar'ı ve daha pek çok topluluğu göç etmek durumunda bıraktı. bu göçler sonucu frigler, lidyalılar anadolu'ya geçip hitit devletini, akalar ise yunanistan'dan sonra girit'i ele geçirerek miken uygarlığının yıkılmasını sağladılar ve o bölgelere yerleştiler. yine de ortalık durulmuş değildi ve bu karışıklık akayivaşalar, turşalar, lukalar, şerdanalar ve şekeleş koalisyonunun mısır'a yönelmesiyle güney doğu akdeniz'e de sıçramış oldu. mısır zorda olsa bu durumdan kurtulsa da bir süre sonra kadınlar ve çocuklarla doğrudan yerleşmeye gelen pelest, turşa, şerdana, şekeleş, zakkari, danuna, vavaş koalisyonu tarafından saldırıya uğradı. ancak pelestler ve zakkariler filistin topraklarına yerleşerek amacına ulaşmasına karşın diğer toplulukları geri püskürtmeyi başardılar.

3. ramses tarafından yazılmış ve bu konuda hakkında bilgiler içeren bir yazıtta şunlar yazmakta;
"hatti(hitit) ülkelerinden hiç biri bunların saldırısına dayanamadı. kode, kargamış, arzava, alişia(kıbrıs) tahrip edildiler. bu insanlar amurru ülkesinde bir yerde ordugahların kurdular. buranın halkı sanki hiç yokmuş gibi mahvettiler. bunlar önlerinde ateş perdesi bulundurarak mısır üzerine yürüdüler. ortaklar arasında pelest, turşa, şerdana, şekeleş, zakkari, danuna, vavaşlar vardı. bu insanlar dünyanın kenarındaki ülkelere bile el uzatıyorlardı. kalpleri güvenle doluydu ve kendi kendilerine planlarımızı başarıyoruz diyorlardı."