einsteinium

chaconne chaconne
simgesi: es
grubu: aktinid
atom numarası: 99
bağıl atom kütlesi: 252
oda sıcaklığında: katı
erime noktası: 860°c
kaynama noktası: bilinmiyor
yoğunluğu: bilinmiyor
keşfi: 1952 - argonne, los alamos ulusal lab. (abd)
atom çapı: bilinmiyor
elektronegatifliği: 1,3
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d10f116s2p67s2
yükseltgenme basamağı (sayısı): 3
radyoizotopları: yok
negrofili negrofili
1952'de argonne, los alamos ulusal labaratuarlarında(abd) albert einsten tarafından bulunmuştur. aynştaynumun bütün izotopları radyoaktiftir. izotoplarının karışımı, plutonyum gibi daha küçük atom numaralı elementlerin yavaş nötronlarla bombardıman edilmesinden elde edilebilir. aynştaynyum-253’ün bombardımanından ise atom numarası 101 olan mendelevyum elde edilir.