emir kipi

aytok aytok
hareketi emir şeklinde ifade eden ve sadece şekil bildiren tasarlama kipi. diğer kipler gibi altı kişili çekimi vardır ve diğer kiplerden farklı olarak üçünçü şahsı değil ikinci şahsı eksizdir:

teklik 1. şahıs : ayım,eyim
2. şahıs :
3. şahıs : sın, sin,sun, sün

çokluk 1.şahıs : alım,elim
2.şahıs : ın, in,un,ün; ınız,iniz,unuz.ünüz
3.şahıs : sınlar,sinler,sunlar,sünler