erdoğan rejimi

amabensadece amabensadece
akpnin 2002de iktidara gelmesiyle başlayan, türkiye cumhuriyetinin iç ve dış politika anlayışı,yıllardır süregelen devlet gelenekleri ve küresel saygınlığı değişmiştir.

atatürk devrimleri ışığında kurulan türk devleti kuruluş amacından çokça sapmaktadır.

örneğin: milliyetçilikten ümmetçiliğe, laiklikten teokrasiye, cumhuriyetçilikten diktatörlüğe doğru hızla yol almaktadır.