ergenekon

1 /
manidoo manidoo
sağcıların özellikle mhp,bbp gibi partilerin mottosuyken. bir operasyona isim olup. sol'un ulusalcı fraksiyonuyla özdeşleşmeye başlayan eski türk destanı. bu bağlamla gündemde olan malüm (bkz: ergenekon oprasyonu) operasyonda daha çok solcuların tutuklanması da ayrı bir absürdlük örneğidir.
life for rent life for rent
ergenekon eğer adını ergenekon destanı ndan almış ise cevabını bildiğim ama yine de soramadan edemediğim bir soru var :

kim göktürkler oluyor ve kimler düşman tarafınca hile ile yenilgiye uğrayanlar?? kim kime düşman aynı topraklarda ve aynı soydan??

ergenekon, göktürklerin türeyişini ve üreyişini anlatan bir destandır. kimdir göktürkler? göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre göktanrı (tanrı veya tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inanır ve bu doğrultuda hareket ederlerdi. bu yüzden kendilerini göktürk olarak tanımlamışlardır.

2007 yılında başlayıp 2008 yazında hızlanarak devam eden ergenekon hadisesi "eğer" ergenekon destanına refere ediyor ise o zaman en iyisi destanı bilmektir bence..

efsanenin sadeleşmiş özet hali: türk illerinde türk oku ötmeyen, türk kolu yetmeyen, türk'e boyun eğmeyen bir yer yoktu. bu durum yabancı kavimleri kıskandırıyordu. yabancı kavimler birleştiler, türkler'in üzerine yürüdüler. bunun üzerine türkler çadırlarını, sürülerini bir araya topladılar; çevresine hendek kazıp beklediler. düşman gelince vuruşma da başladı. on gün savaştılar. sonuçta türkler üstün geldi.

bu yenilgileri üzerine düşman kavimlerin hanları, beğleri av yerinde toplanıp konuştular. dediler ki: "türklere hile yapmazsak halimiz yaman olur"

tan ağaranda, baskına uğramış gibi, ağırlıklarını bırakıp kaçtılar. türkler, "bunların gücü tükendi, kaçıyorlar" deyip artlarına düştüler. düşman, türkler'i görünce birden döndü. vuruşma başladı. türkler yenildi. düşman, türkleri öldüre öldüre çadırlarına geldi. çadırlarını, mallarını öyle bir yağmaladılar ki tek kara kıl çadır bile kalmadı. büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler, küçükleri tutsak ettiler.

o çağda türkler'in başında il kağan vardı. il kağan'ın da birçok oğlu vardı. ancak, bu savaşta biri dışında tüm çocukları öldü. kayı (kayan) adlı bu oğlunu o yıl evlendirmişti. il kagan'ın bir de tokuz oguz (dokuz oğuz) adlı bir yeğeni vardı; o da sağ kalmıştı. kayı ile tokuz oguz tutsak olmuşlardı. on gün sonra ikisi de karılarını aldılar, atlarına atlayarak kaçtılar. türk yurduna döndüler. burada düşmandan kaçıp gelen develer, atlar, öküzler, koyunlar buldular. oturup düşündüler: "dörtbir yan düşman dolu. dağların içinde kişi yolu düşmez bir yer izleyip yurt tutalım, oturalım." sürülerini alıp dağa doğru göç ettiler.

geldikleri yoldan başka yolu olmayan bir yere vardılar. bu tek yol da öylesine sarp bir yoldu ki deve olsun, at olsun güçlükle yürürdü; ayağını yanlış yere bassa, yuvarlanıp paramparça olurdu.

türkler'in vardıkları ülkede akarsular, kaynaklar, türlü bitkiler, yemişler, avlar vardı. böyle bir yeri görünce, ulu tanrı'ya şükrettiler. kışın hayvanlarının etini yediler, yazın sütünü içtiler. derisini giydiler. bu ülkeye ergenekon dediler.

zaman geçti, çağlar aktı; kayı ile tokuz oguz'un birçok çocukları oldu. kayı'nın çok çocuğu oldu, tokuz oguz'un daha az oldu. kayı'dan olma çocuklara kayat dediler. tokuz'dan olma çocukların bir bölümüne tokuzlar dediler, bir bölümüne de türülken. yıllar yılı bu iki yiğidin çocukları ergenekon'da kaldılar; çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. aradan dört yüz yıl geçti.

dört yüz yıl sonra kendileri ve süreleri o denli çoğaldı ki ergenekon'a sığamaz oldular. çare bulmak için kurultay topladılar. dediler ki: "atalarımızdan işittik; ergenekon dışında geniş ülkeler, güzel yurtlar varmış. bizim yurdumuz da eskiden o yerlerde imiş. dağların arasını araştırıp yol bulalım. göçüp ergenekon'dan çıkalım. ergenekon dışında kim bize dost olursa biz de onunla dost olalım, kim bize düşman olursa biz de onunla düşman olalım.

türkler, kurultayın bu kararı üzerine, ergenekon'dan çıkmak için yol aradılar; bulamadılar. o zaman bir demirci dedi ki: "bu dağda bir demir madeni var. yalın kat demire benzer. demirini eritsek, belki dağ bize geçit verir." gidip demir madenini gördüler. dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. dağın altını, üstünü, yanını, yönünü odun-kömürle doldurdular. yetmiş deriden yetmiş büyük körük yapıp, yetmiş yere koydular. odun kömürü ateşleyip körüklediler. tengri'nin yardımıyla demir dağ kızdı, eridi, akıverdi. bir yüklü deve çıkacak denli yol oldu.

sonra gök yeleli bir bozkurt çıktı ortaya; nereden geldiği bilinmeyen. bozkurt geldi, türk'ün önünde dikildi, durdu. herkes anladı ki yolu o gösterecek. bozkurt yürüdü; ardından da türk milleti. ve türkler, bozkurt'un önderliğinde, o kutsal yılın, kutsal ayının, kutsal gününde ergenekon'dan çıktılar.

türkler o günü, o saati iyi bellediler. bu kutsal gün, türklerin bayramı oldu. her yıl o gün büyük törenler yapılır. bir parça demir ateşte kızdırılır. bu demiri önce türk kaganı kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. sonra öteki türk beğleri de aynı işi yaparak bayramı kutlarlar.

ergenekon'dan çıktıklarında türklerin kağanı, kayı han soyundan gelen börteçine (bozkurt) idi. börteçine bütün illere elçiler gönderdi; türkler'in ergenekon'dan çıktıklarını bildirdi. ta ki, eskisi gibi, bütün iller türkler'in buyruğu altına girdi. "

ergenekonu yaratan "göktürkler"..göktürkler kim? göktürkler inanç ve düşünce yapılarına göre göktanrı (tanrı veya tengri) tarafından devlet kurma görevinin kendilerine verildiğine inananlar...

düşman kavimler kim?devlet kurmayı gökte değilde yerde arayanlar...güçlendiler mi %47'den sonra? belki evet belki hayır..ama göktürkler bunlar güçsüzleşti atlayın atlara yakalayın hepsini ve tıkın ahırlara dediler...

görüldüğü üzere şu an geldiğimiz yer burası yeni versiyon ergenekon destanında...çarpışma anındayız...

bakalım ortaya çıkacak bozkurt-mhp yi refere etmiyorum kesinlikle sadece destandaki ismi ediyorum- kim olacak? türk halkı neler olduğunu ve nereye gittiğini fark edecek mi? yoksa yeni versiyon ergenekon destanı mı işlenecek tarihe...

ergenekon'dan öyle ya da böyle çıkılıcak..umarım çıkılan yol doğru yol olur...ve sağduyu kazanır..demokrasi demek istemiyorum çünkü o kavramın içine edileli çookk oluyor..

ve bazıları kendi ülkesini ve kendi topraklarını ve bu ülkeyi kurtaranı seviyor diye düşman kavim oluyor...

kendi topraklarında düşman ilan edilmek demek "göktürk" olmamak demek olsa gerek!! sadece türk olmak yetmiyor!!
homongolos homongolos
başlangıçta kıdemsizler tutuklanınca er-genekon diye isimlendirilen ama iş orgenerallere gelince or-genekon olarak adlandırılan komik görünümlü hikaye... sen tutuklanınca sen-genekon ve ben tutuklanınca da ben-genekon olma ihtimali yüksek sosyal aktivite.
ergen olmayana konamayan bir kuş türüdür. ergene kon, ergen olmayana konma gibi bişi.
1 /