etik

1 /
jellicle jellicle
akla ilk olarak ahlak gelse de, ahlağın tersine toplumdan topluma değişmeyen ve evrensel bir temele oturtulmaya çalışılan kodlar bütünü.
marguerite gautier marguerite gautier
sözcüğün anlam kökeni "töre" kelimesine dayanmaktadır.etik anlayışı çok çok eski çağlardan beri vardır.felsefi ahlaka yunan felsefesinde sofistler farklı bir anlam getirmişlerdir.daha sonraki önemli yunan düşünürleri sokrates,platon ve aristotoles daha farklı açılardan ele almışlardır etik anlayışını.epiküros ise ateist bir etik anlayışıyla yaklaşmıştır.daha sonra antik dönemde dinin etik anlayışı ile skolastik felsefenin etik anlayışı bir araya gelmiştir.dolayısıyla da tanrı merkezli bir etik anlayışı doğmuştur.daha sonraki dönemlerde ise düşünürler ve yazarlar bu etik anlayışından sıyrılmışlardır,örneğin montaigne.daha sonraları ise doğu felsefesindeki unsurlarla birleşmiş olan bir etik anlayışı ortaya çıkmıştır.ve tabi diğer bir ünlü düşünür immanuel kant.kant,etik üzerine eserler yazmıştır.alman filozof schopenhauer ise pesimist bir tutumla ele almıştır etik anlayışını.schopenhauer;insanın varoluş sürecinin acı çekeceği bir süreç olduğunu ve tüm insanlığın istemlerine esir olduğunu söyler.etik anlayışında devrimi gerçekleştirmiş olan isim ise şüphesiz nietszche'dir.benim de "baba" olarak gördüğüm -ki şüphesiz babam onun bana kattığının onda birini katmamıştır- nietszche şöyle der;"insan aşılması gereken bir şeydir.üstüninsan (üstinsan,übermensch) dünyanın anlamıdır.peşin yargılardan silkinmesini bilen,ve geleneksel ahlakın yığdığı engelleri deviren,gücünü aralıksız arttırmaya çalışan insan ancak,efendi ahlakını yaratır."
kuzeyde bir yer kuzeyde bir yer
mesleki literatür içinde mesleğin genel tavrına uygunluğu ifade eden ama zamanla manasını aşan tuhaf kelime.

severim.
sık sık kullanırım.

literatürümde yeri vardır.
fani fani
denizin ortasında boğulan iki kişiden, ileride binlerce insanın hayatını kurtaracak olan beyin cerrahını değil, pek de anlaşamadığınız angut kardeşinizi kurtarmanız gerektiğini öngören felsefedir. ben de yeni öğrendim.
ceyus ceyus
en genel anlamıyla bireylerin ilişkilerinin davranış biçimlerini ve görüşlerini araştıran bir felsefe dalı olarak, geçmiş ve bugüne ilişkin doğru ve yanlış ölçülerin anlatımı olarak tanımlanabilmektedir.
1 /