evrim ve teizm uyuşabilir mi

elcordobez elcordobez
uyuşamaz. evrim ve evren mantığı baştan aşağı mekanik olgulardır.

bir ateist olsam da teizme büyük saygım var. dinler tarihini ve kutsal kitapları benim kadar çok okuyup anlamaya gayret sarf eden pekaz teist insan vardır. paganizm, semavi dinlerden çok daha bilime yakındır. aslında semavi dinler diyerek de eksik bir anlatım yapıyoruz. zira budistlere de sorsan dinlerinin dinlerinin semavi olduğu iddeasındadırlar. "üç büyük din" de eksik bir anlatımdır. zira dünyada yahudilerden daha fazla budist vardır. "yahudi türevi dinler" daha doğru bir anlatım olabilir.

pagan dinleri dediğim gibi daha fazla bilime ve akla yakın dinlerdir. zira içinde daha fazla doğayı anlama çabası barındırırlar.
örneğin bütün mitolojiler bir anlamda deli gibi doğayı anlama ve anlamlandırma çabasıdır. insanın büyük emekle kendini tanıma çabasıdır. bu yanıyla büyük hakikat değeri taşırlar.

yahudi türevi dinler ve kitapları daha ekseri olarak büyük ahlaki şiirlerdir. o dinlerin ruhban sınıflarına da sorsanız size bu kitapların labratuvar kitapları olmadığını söyleyeceklerdir.
bence insanlar alkolizm bataklığına ve hatta kutu kutu antidepresanlara yöneleceklerine dine yönelmelidirler. dinin uhrevi ve paylaşımcı yanı yaralarda büyük iyileşme sağlar.
ama dini ve tanrıyı bilimle anlama çabası din mantığına da bilim mantığına da aykırıdır.

eskiden tv'lerde nitelikli evrim tartışmaları olurdu. bu programlarda tek canımı sıkan şey hepsine bir de ruhban çağrılması olurdu.
neden sahur programlarına evrim biyologları çağrılmaz ki?
2