evvel emirde

loss loss
arapça evvel "önce,ilk" ve emr "iş" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiş birleşik zarftır.

ilk iş olarak, işin başlangıcında, her şeyden önce, ilk önce, en önce, manasındadır.

evvel emirde millet adı verilen zümrenin mâhiyetini tâyin etmek lâzımdır (ziyâ gökalp). gibi.