eylül ayı ağustos ayından iyi olacak

boşalançaycı2 boşalançaycı2
evet açıklamayı erkenden yapıyorum, cari dengelerin empoze edilmesi ve gayrisafi yurtiçi hasılanın dengelenmesi ile ekonimiminimiz gün geçtikçe gelişiyor. türkiye gelişmekte olan bir ülke, böyle dalgalanmaların olması normal. tşküler...

çaycı çaybardak
2