ezilenlerin şiddeti

yazıyorum fütursuzca yazıyorum fütursuzca
genellikle sol görüş mensupları tarafından neredeyse tartışmasız "meşrudur" kabulüne sahiptir kendisi.

ama ezilen kavramının göreliliğine sığınılarak kavramın çarpıtılması sonucu abd'nin bile ezilen konumuna gelebilme ihtimalinin akabinde ortaya koyduğu şiddetin meşruluğunun uluslararası kabul görmesi düşündürücüdür. bu tür bir çarpıtmaya; abd'nin, afganistan'a ve ırak'a güveliğinin tehdit altında olduğu savıyla girmesi, kendisini terör saldırıları tarafından mağdur edilen, ezilen olarak göstermesiyle bu saldırılarını meşru göstermesi örnek olarak gösterilebilir.

bütün bu farklı ve haksız kullanımlardan bağımsız, kavramın her zaman tartışılır bir halde süregideceği muhakkak. terör kavramının da tartışılır ve göreli olması da ezilenlerin şiddeti konusundan bağımsız değildir takdir edersiniz ki. kimine göre ezilenlerin şiddeti olan şey kimine göre terör olabiliyor. paragrafın başında kullandığım "haksız" ifadesinin bile kişiden kişiye değişebilir olması vaziyetin zemininin istenen yere rahatlıkla çekilebileceğinin ayrı bir kanıtı olarak bu giride bile kendisini gösteriyor.