fiil cümlesi

düzen ve kargaşa düzen ve kargaşa
yüklemi çekimli bir fiil olan cümledir.

örneğin, "gün olur devran döner. horoz eğilir tavuk gömer." cümlelerinden ilkinin yüklemi "döner", ikincisinin yüklemi ise "gömer" sözcükleridir ve bu iki sözcük de üçüncü tekil kişiye ve bildirme kiplerinden geniş zamana göre çekimlenmiş fiillerdir.

(bkz: cümle/#8314671)
(bkz: isim cümlesi)