fitne

namaste namaste
bugünlerde ortalıkta dolanan islam karşıtı hollanda yapım film. oldukça saçma şeyler içeriyor içinde. gavurdur her şeyi yapar,yaptığını tam yapar diyoruz ama harbiden bu olmamış, olamazdı da zaten. kendi kendilerini rezil etmişler, başka bir şey değil film.

bbcturkish.com | avrupa | hollandalı milletvekilinden islam karşıtı film hollandalı aşırı sağcı siyasetçi geert wilders, islam'ı eleştiren filmini internet üzerinde yayınladı. fitne adını taşıyan filmde kuran'dan sureler... bbc
voiceofloneliness voiceofloneliness
arapça bir kelimedir.
kelime manası itibarıyla cevheri curuftan ayırmak için madeni ateşe atmak demektir.
bu sebeple dünyaya fitne denir çünkü allah, insanoğlunu imtihan edip iyisini kötüsünden ayrımak için onu dünya ateşine atmıştır.
fulya oktem fulya oktem
fitnenin birbirini tamamlar gibi görünen ayrı ayrı pek çok manası vardır. esas itibariyle imtihan demektir.

fitnenin değişik manalarına örnekler:
1- şirk, küfür:
(fitne tamamen yok oluncaya kadar kâfirlerle savaşın!) [bakara 193]

2- günah:

3- bozgunculuk, kavga, ihtilal, bagilik [isyan], anarşi, kargaşa, bölücülük, fesat:
(fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.) [bakara 191]

(kâfirler birbirinin dostları, yardımcılarıdır. eğer, allahü teâlânın emirlerini yerine getirmez, kendi aranızda dost olmazsanız, yeryüzünde, kargaşa, fitne ve büyük fesat çıkar.) [enfal 73]

4- imtihan:
(biz onlardan öncekileri de, fitneden [imtihandan] geçirdik.) [ankebut 3]

5- bela, musibet:
(bir fitne olmayacak sandılar da, kör ve sağır kesildiler.) [maide 71]

(o fitneden sakının ki, o sadece zalimlere dokunmakla kalmaz.) [enfal 25]

6- azab:
onlara, (fitnenizi [azabınızı] tadın) denecektir. (zariyat 14)

7- eziyet, işkence:
(fitneye [eziyete, işkenceye] uğratıldıktan sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısı elbette rabbindir.) [nahl 110]

8- deli:
(fitneye düşeni [deli olanı] yakında sen de, onlar da görecek.) [kalem 5,6]

9- zarar verme:
(seferde iken, kâfirlerin sizi fitneye düşürmelerinden [zarar vermelerinden] endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda bir vebal yoktur.) [nisa 101]

10- sapıklığa düşürme:
(siz ve taptıklarınız, cehenneme girecek olanlardan başkasını fitneye düşüremez [saptıramaz]) [saffat 161-163]

11- uydurma mazeret:
(onların, sadece -vallahi, biz müşrik değildik- sözlerinden başka fitneleri olmayacaktır.) [enam 23]

12- dalalet:
(allah birini fitneye [dalalete, şaşkınlığa] düşürmek isterse, allaha karşı senin elinden bir şey gelmez.) [maide 41]

13- insana sıkıntı ve zarar veren her şey:
hadis-i şerifte, imamın namazı uzatıp cemaati sıkıntıya sokması fitne olarak bildirilmiştir. ihtiyara, -tecvitsiz namaz kılınmaz- demek gibi yapamayacağı fetvayı vermeye de fitne denmiştir.
gölgeningücü gölgeningücü
şu an yemen, suriye, mısır, libya ve sair islam ülkelerini sarmış olan şey..kaynağı asla halkların içinde biriken hürriyet hissi değil bence..bunun adı fitne..o liderler yirmi yıldır otuz yıldır kırk yıldır ordalar..evet halkın içinde bir öfke bir garaz bir kıvılcım olabilir ama isyanların sebebi bu değil.. asla değil..

neden libya'yı kendi haline bırakmıyorlar?

islam dünyasında olup bitenleri fitne sözcüğünden daha iyi anlatan bir şey bulamıyorum..
nefy ü lal nefy ü lal
allah-u teala'nın hakkında yemini var olan olgu.

kutsî hadiste diyor ki;

"-zâtıma yemin ettim: onlar için öylesine korkunç ve dehşetli bir fitne bağlayacağım ki aklı başında olan kimse onda hayretler içinde kalır."

peki bu olay kime ve neden olacak? bu konuda peygamber efendimiz ve ashabını okuyalım:

ebû ümâme el-bâhilî'den;

-"kadınlarınız azıp gençleriniz isyana daldığında; siz de (onların ıslâhı ve terbiyesiyle alâkalı) cihâdınızı bıraktığınızda hâliniz nice olur? buyurdu."

ashâb-ı kirâm (ra):
-"bu hakikaten olacak mı, yâ rasûlallah? dediklerinde; resûl-i ekrem (sav):
-"evet; varlığım kudretinde olan allah'a yemin olsun ki bundan daha şiddetlisi de olacak", buyurdu.

ashâb-ı kirâm (ra):
-"bundan daha şiddetlisi nedir ya rasûlallah?" diye sorduklarında;
resûl-i ekrem (sav):
-"ma'rûfu emretmediğinizde ve münkeri yasaklamadığınızda hâliniz nice olur? buyurdu.

ashâb-ı kirâm (ra):
-"bu olacak mı ya rasûlallah?" dediklerinde resûl-i ekrem (sav):
-"evet; varlığım kudretinde olan allah'a yemin olsun ki bundan daha fenası olacak" buyurdu.

ashâb-ı kirâm (ra):
-"bundan daha fenâsı nedir?" diye sorduklarında rasûl-i ekrem (sav):
-"siz islâm'ın ve selim aklın iyi gördüğü şeyleri çirkin olarak, çirkin gördüğü şeyleri de iyi olarak görmeye başladığınızda (haram kılınanları helâl, emredilen ve meşru' olan şeyleri de çirkin görmek gibi mes'eleleri hevâ, heves ve çıkarlarınıza göre değerlendirerek değer ölçüsünün anlayış ve davranışlarınızla tersyüz edildiği bir zamanda) hâliniz nice olur? buyurdu.

ashâb-ı kiram (ra):
-"bu da mı olacak yâ rasûlallah? dediklerinde resûl-i ekrem (sav):
-"evet varlığım kudretinde olan allah'a yemin olsun ki, bundan çok daha çirkini olacaktır." buyurdu.

ashâb-ı kirâm (ra):
-"bundan daha çirkini de nedir? diye sorduklarında resûl-i ekrem (sav):
-"yâ siz islam'ın çirkin gördüğü şeyleri emredip (onları cebren yaptırmaya), islâm'ın iyi ve meşru' gördüğü şeyleri de yasaklayıp (islam'ın kur'ân'a göre yaşanmasına mâni olmaya kalkıştığınızda) hâliniz nice olur? buyurdu.

ashâb-ı kirâm (ra):
-"bu da mı olacak yâ resûlallah? diye sorduklarında resûl-i ekrem (sav):
-"varlığım kudretinde olan allah'a yemin olsun ki, bundan da daha dehşetlisi olacaktır. allah teâla (kudsî hadîs olarak) şöyle buyuruyor:

"-zâtıma yemin ettim: onlar için öylesine korkunç ve dehşetli bir fitne bağlayacağım ki aklı başında olan kimse onda hayretler içinde kalır." .

fitne karış karış kol geziyor etrafımızda!..
secateurs secateurs
- doğru ile yanlış ayırt edilemez olmuş
- doğruyu bilmeden yanlış yolu seçenler çıkmış
- doğruyu bildiği halde yanlışın peşinde koşanlar türemiş
- doğruyu saklamanın bizi koruduğu düşünülmüş.
- doğru zulüm, yanlış menfaat kaynağı olmuş.
- din tüccarları peydah olmuş
- camilerde hak dinini reddeden selalar verilir olmuş.
- çalana aferin, namusluya zindan hak olmuş.
- iftiralar kanıt, gerçekler iftira olmuş
- ateistler şehit, şehitler kafir olmuş

bunların hepsini yaşayıp, hepsini inkar eden müslümanların yaşadığı bir ülke düşünün.
imkansız değil mi?