fotosentez yapan kitle

badbaris badbaris
bizim millettin sağ yanıdır .türklerin ruhları zaptedilmiş kısmıdır.. bütün ruhu toplum iradesi ve siyasi irade tarafından şırınga ile çekilmiş,birey olma sevdalısı ben gibi akıllı türklerin varoluşsal rakibi yine "bitkisel hayat yaşayan" diğer türklerdir.onlar fotosentez yaparlar. bir başkasıdır. insan değildir. kendi dışındaki herşeydir. dindir toplumdur,siyasi otoritedir. güce tapandır. kendi; bitkidir..