francis crick

ördeklerindomatestabanfiyatlarınaetkisi ördeklerindomatestabanfiyatlarınaetkisi
james watson ile birlikte dna'nın yapısını ifşa ederek 1962'de nobel ödülü alan ingiliz bilimadamı. bununla kalmayıp 1994'te bilinç konusunu görme nörobiyolojisi üzerinden incelediği şaşırtan varsayım'ı yazıyor ve burada ruh, bilinç, psikoloji gibi kavramların ve disiplinlerin anlayamadığımız karmaşıklıktaki nöron ilişkilerinden ibaret olduğunu ve bu karmaşıklığı çözmenin, nöron davranışlarına indirgemenin insanlığın ödevi olduğunu savunuyor. canlılığın en büyük sırlarına saldırmış, çok saygıdeğer bir adam.

(bkz: indirgemecilik)
(bkz: araba psikolojisi)
(bkz: watson crick modeli)
keyif pezevengi keyif pezevengi
dna sarmalını keşfetmek için lsd kullanmış bilimadamıdır. gel zaman git zaman francis dna modeli üzerinde kafa patlatıyor, ama en sonunda "lan beynin bir kısmının algısını açmak için lsd alsam? acaba?" diye düşünür. işe yarar. sonra lsd zararlı.