françois marie arouet de voltaire

1 /
krm krm
bu dünyayı, en az dünyaya geldiğimizde onu bulduğumuz kadar aptal ve kötü bir biçimde terk edeceğiz diyerek, karamsarlığın sınırlarını zorlayan düşünür.
bir beyin nasıl böyle bir düşünceyi yaşam felsefesinin içine katarak üretime katkıda bulunabilir. böyle bir bünye nasıl içsel huzura ulaşabilir.böyle bir zihin nasıl gelişen dünyaya bir tuğla ekleyebilir. bu ve bu gibi aforizmalardan sakınılması tarafımca tavsiye olunur. yoksa nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa…
spitfire spitfire
1700'lerde yaşamış, çok eleştirmiş,eleştirilmiş, yazar,şair,düşünür.
bir de ondan birkaç güzel söz:

*küçük insanların büyük gururları olur.
*ölüm olmasaydı onu icat etmek zorunda kalırdık.
*insan ne kadar çok bilirse, o kadar kuşku duyar.
*en iyi, iyinin düşmanıdır.
srce srce
310 yıl önce bugün doğmuş * asıl adı françois marie arouet olan ünlü fransız düşünür. güzel sözlerine ek olarak
`sözlerinizin hiçbirine katılmıyorum, ancak bunları söyleme özgürlüğünüzü ölene kadar savunacağım`
garfild garfild
kendine özgü felsefi görüşleri olan fransız şair ve yazarı . volter pek çeşitli eserler vermiştir. candide , zadig , gibi eserleri vardır.
hell guardian hell guardian
benimle tastamam aynı günde doğmuş olan şahsiyettir.

bu aldığım gazla biraz daha kendimi kaldırmak için şu özlü sözleri de sözlüğe girerek sözlüğü şereflendireyim:

- hayatın anlamı diye insanın dönüp dolaşacağı yer yine kendisidir.
- insanlar büyüdükçe aslında ne kadar küçük olduklarını anlarlar.
jugador jugador
yaşadığı dönemin tüm büyük insanlarıyla mektuplaşan fransız düşünür.bu mektupların sayısının 10.000'i bulduğu söylenir ve bu mektuplarının çoğunda karşısındakini kilise ve kral aleyhine kışkırtmıştır.

voltaire'i kiliseyle barıştırmak ve sesini kestirmek için,madame de pompadour,kendisine kardinallik önermiş;fa­kat voltaire,reddetmiştir.bunun üzerine katolikliği putperestlikten daha zalim gördüğünü söylemiş ve bu konuyla ilgili bir eser yazmıştır(traita sur la tolörance).

katibine bıraktığı mektubunda "tanrı'ya taparak,dostlarımı seve­rek,düşmanlarıma kinlenmeden ve saçma inançlardan tiksinerek ölüyorum" demişti.paris' deki papazlar,onu dinsiz saydıkları için,gereken dinsel töreni yapmadılar ve dostları rahip olan yeğeninin yardımıyla cenazesini küçük bir manastıra getirip kabul ettirdiler.daha sonra cesedini yakmak üzere bir tören düzenlediler.bu törene yaklaşık 700000 kişinin katıldığı söylenir.

lahidinin üstünde ''burada voltaire gömülü'' yazmaktadır.
angesen angesen
aynı devirde yaşadığı bir çok bilim adamı, düşünür ile polemiğe girmiştir ancak pierre louis maupertuis ile girdiği polemiğin arkasında bir kıskançlık nöbeti var gibidir.

voltaire'in sevgilisi olan zengin, güzel ve akıllı émilie du châtelet -ki kendisi aynı zamanda matematikçi, fizikçi ve yazardır- , öğretmeni olan pierre louis maupertuis'tan newton yasaları ile ilgili dersler almış, newton'u voltaire'den daha iyi anlamış, voltaire'in nefret ettiği gottfried wilhelm leibniz'i şiddetle desteklemiş yetmezmiş gibi maupertuis'in teşviki ile leibniz hakkında kitap yazmış, en kötüsü de pierre louis maupertuis'e aşık olmuştur. her ne kadar maupertuis bu aşka ilgisiz kalsa da voltaire'in gazabından kurtulamamıştır.
tembel tembel
jean jacques rousseau'nun "insanlar arasındaki eşitsizliğin kökeni ve temelleri üzerine" (discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes) adlı eserini okuduktan sonra, bu hınzır adam üşenmemiş, oturup rousseau'ya bir mektup döşenmiş. o mektuptan:

"insan cinsine karşı yaptığınız son çalışma elime geçti bayım, teşekkür ederim. bizleri hayvan kılmak için bunca zihinsel emek harcanmamıştır daha önce; eserinizi okur okumaz dört ayak üstünde yürüme arzusu uyanıyor insanda. ne yazık ki, bendeniz bu alışkanlığı yitireli altmış seneden fazla olduğundan, artık yeniden başlamamın imkansız olduğunu hissediyor ve bu doğal yeteneğin keyfini sürmeyi sizden ve benden daha fazla hakedenlere bırakıyorum."
bru bru
"eğer bir prens machiavelli nin öğrencisi olsaydı ona yapmasını tavsiye edeceği ilk şey machiavellizm karşıtı bir kitap yazmak olurdu." (1694-1778)
1 /